Facestorys Book Store!

Members

Forum

online/relation...

Started by Matu Sojitra. Last reply by Hasmukh amathalal mehta Jul 17, 2018. 2 Replies

એક કોલેજીયન યુવક કોલેજમાં રજા હોવાથી આજે ઘરે હતો. યુવકના દાદાએ યુવકને કહ્યુ, " બેટા, મારે નવા ચશ્મા લેવાના છે તું મારી સાથે ચાલને ?" મોબાઇલ પર ચેટીંગ કરતા યુવકને દાદાની આ દરખાસ્ત ન ગમી. એમણે દાદાને…Continue

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે

Started by Jigar Sutaria. Last reply by kinjal chavda Dec 23, 2017. 23 Replies

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે, પરંતુ આપણે બંધ દ્વાર તરફ એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખુલ્લું દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી.Continue

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.uk

Started by Quay Apartments Mar 21, 2017. 0 Replies

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.ukThe Place Aparthotels: 4 Star Apartment Hotels Manchester...…Continue

Currency Note Ban! Right or Wrong?

Started by Vishal Prajapati. Last reply by Vishal Prajapati Nov 20, 2016. 2 Replies

1) શું ખરેખર આ ફાયદાકારક છે? જો છે તો કંઈ રીતે?2) સૌથી મોટા પાયે આ પગલું સમાજનાં કયાં વર્ગને અને કંઈ રીતે અસર કરશે?3) સામાન્ય માણસનો આ પગલામાં શું રોલ?4) આ સમયે સરકાર અને તેનાં વિરોધ પક્ષની જવાબદારીઓ…Continue

 

Latest Activity

Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
5 hours ago
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
yesterday
Gita Negi posted a blog post

ऐसे मेरे पापा है!!

‍‍क्या केहने उस शक्श केजो  मुझको  सुबह जागते  थे ना उठने पे, अपनी गोद में जब्रन मुझे  उठाते  थे !ठंडा  पानी दाल सर तब ,प्यार से वो समझते थे !प्यार-डपट और पिटाई करके जीने का अंदाज़ सिखाते थे ,बुरा -  भला किसे कहते हैहमको वो  बतलाते  थे !वक़्त, श्रम  और जान की कीमत  हमको महसूस कराते थे !दूर से आता देख उन्हें,छोड़ सभी खेल हम दौड़े   घर चले आते थे !उनके आने से पहले ही पढ़ने हम लग जाते थे !ना दिखे वो कभी वक़्त पेतो मन घबरा सा जाता था दूर से आता  देख उन्हें मन हर्षित  हो जाता था!आज भी जीवन में जब भी खुदको हमने किसी मुश्किल में पाया है ,उनकी सिखाई  बातो ने हमेशा राह दिखाई है !वो साथ रहे या दूर कहीं,उनका होना ही काफी  है हिम्मत और साथ जो हमेशा  है देते ऐसे मेरे पापा है !@Geeta DilipSingh Negi 16.6.19See More
Sunday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Saturday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Thursday
somesh mane posted a blog post

What is Not Covered in a Term Insurance Policy?

What is a term insurance policy?Term insurance plans are especially designed to offer a pre-decided sum assured to the policy’s beneficiary on the unexpected death of the policyholder during the policy tenure. This is known as the Death Benefit. In case the policyholder survives through the policy tenure, the insurance company is not liable to pay the sum assured to the policyholder or the beneficiary when the policy matures. This means that term insurance plans do not offer Maturity Benefit.The primary objective of term insurance policies is to safeguard the existing lifestyle and future aspirations of the policyholder’s family, even when the policyholder is not around. On the sudden death of the policyholder during the tenure of a term insurance plan, the sum assured can either be paid as lump sum or as monthly instalments. Some term insurance plans offer the convenience of choosing a combination of monthly instalments and lump sum. These policies offer the policyholder the…See More
Jun 12
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 12
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 9
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 6
Gita Negi posted a blog post

तेरा होकर भी दिल कहाँ तेरी सुनता है !

‍‍‍तू इंकार करता है, दिल इकरार  समझता  है ! कानो के बदले शब्दों को तेरे अपने दिल से सुनती  हूँ! वो कहता है  छोड़ जाने को ज़ेहन साथ रहने को केहता है ! तेरा हर शब्द जो तुझसे मुझको दूर करता है कांनो से होकर कही लुप्त हो जाता है सुनाई नहीं देते अलफ़ाज़ कानोको बहरापन  आ जाता है बड़ा ज़िद्दी  है ये दिल कहा किसी की सुनता  है तू अपने मन की केहता है , ये खुदका हाल समझता  हैं! तू इंकार  करता है , दिल इकरार समझता है ! अगर ये भ्रम  है इस दिल का , तोह इससे वैसे ही रहने दे ! हालन पूछा कर मेरा , मुझे तनहा ही रहने दे ! तेरे अलफ़ाज़ दिल पे जाने कैसा केहर  ढाते है ! तू मुस्कुराने को कहता है, पलकों से अश्क  बहते  है ! ‍तेरे छोड़ जाने  को दिल कहा समझता है  , तू इंकार करता है ,दिल इकरार  समझता हैं!! @Geeta NegiSee More
Jun 5
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 5
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 3
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 2
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 1
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 31
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 30
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 26
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 25
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 24
Profile IconDwaipal and Vaishali Patel joined Facestorys.com
May 23
 
 
 

Blog Posts

present failure

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2019 at 4:06pm 0 Comments

Present failure

Tuesday,18th June 2019

 …

Continue

With colorful flowers

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2019 at 3:59pm 0 Comments

With colorful flowers

Tuesday,18th June 2019

 …

Continue

New to heart

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2019 at 3:56pm 0 Comments

New to heart
Tuesday,18 th June 2019
 
It is a beautiful…
Continue

Lines are drawn

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2019 at 8:59am 0 Comments

Lines are drawn 

Monday,17th June 2019

The lines are drawn

the vision has shown 

the clear path for the peace

and life to be spent with an ease

no one else

but He only pleases

makes no misses

and life just…

Continue

He delivers

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2019 at 8:48am 0 Comments

 

He delivers

Sunday,16th June 2019

 

He never speaks

but tracks

the human route

and shoots his mercy arrow

 

no one gets wounded

but his presence is sounded

the blessing is showered

the long-awaited thirst is quenched

 

his secret stick delivers the…

Continue

Find yourself

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2019 at 8:31am 0 Comments

Find yourself

Monday,17th June 2019

Find yourself as a blessed one

when you find the flower in the desert

with beautiful petals just opened

and its fragrance was spread

it is a divine signal

meant for some individuals

as it appears rare

and…

Continue

Not beauty alone

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 16, 2019 at 9:39am 0 Comments

Not beauty alone

Saturday,15th June 2019

 …

Continue

Love bridge

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 16, 2019 at 9:19am 0 Comments

Love bridge

Sunday,15th June 2019

 

It is a natural bridge

to bridge and join two souls

with the natural environment

and harmoniously present

 

I want to cross over

and cover

my unfilled wish

with only one ambition

 

you may be hiding

somewhere without…

Continue

ऐसे मेरे पापा है!!

Posted by Gita Negi on June 16, 2019 at 6:14am 0 Comments

‍‍क्या केहने उस शक्श के

जो  मुझको  सुबह जागते  थे

ना उठने पे, अपनी गोद में

जब्रन मुझे  उठाते  थे !

ठंडा  पानी दाल सर तब ,

प्यार से वो समझते थे !

प्यार-डपट और पिटाई करके

जीने का अंदाज़ सिखाते थे ,

बुरा -  भला किसे कहते है

हमको वो  बतलाते  थे !

वक़्त, श्रम  और जान की कीमत 

हमको महसूस कराते थे !

दूर से आता देख उन्हें,

छोड़ सभी खेल हम

दौड़े   घर चले आते थे !

उनके आने से पहले ही

पढ़ने हम लग जाते थे !

ना दिखे वो कभी वक़्त…

Continue

With the child

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 15, 2019 at 9:52am 0 Comments

With the child

Saturday,15th June 2019

 

It is an anxiety

that takes us to an almighty

with a lot many questions

for life and its relation

 

it is the problem

with an adult to tackle them

they have a selfish end

that sends them with unanswered signals

 

what has…

Continue

Facestorys is a platform to connect to the world where you can share your stories and ideas on any subject in the language of your choice.

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service