Facestorys Book Store!

Members

Forum

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે

Started by Jigar Sutaria. Last reply by kinjal chavda Dec 23, 2017. 23 Replies

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે, પરંતુ આપણે બંધ દ્વાર તરફ એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખુલ્લું દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી.Continue

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.uk

Started by Quay Apartments Mar 21, 2017. 0 Replies

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.ukThe Place Aparthotels: 4 Star Apartment Hotels Manchester...…Continue

online/relation...

Started by Matu Sojitra. Last reply by HASMUKH M. SHAH Dec 11, 2016. 1 Reply

એક કોલેજીયન યુવક કોલેજમાં રજા હોવાથી આજે ઘરે હતો. યુવકના દાદાએ યુવકને કહ્યુ, " બેટા, મારે નવા ચશ્મા લેવાના છે તું મારી સાથે ચાલને ?" મોબાઇલ પર ચેટીંગ કરતા યુવકને દાદાની આ દરખાસ્ત ન ગમી. એમણે દાદાને…Continue

Currency Note Ban! Right or Wrong?

Started by Vishal Prajapati. Last reply by Vishal Prajapati Nov 20, 2016. 2 Replies

1) શું ખરેખર આ ફાયદાકારક છે? જો છે તો કંઈ રીતે?2) સૌથી મોટા પાયે આ પગલું સમાજનાં કયાં વર્ગને અને કંઈ રીતે અસર કરશે?3) સામાન્ય માણસનો આ પગલામાં શું રોલ?4) આ સમયે સરકાર અને તેનાં વિરોધ પક્ષની જવાબદારીઓ…Continue

 

Latest Activity

Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
yesterday
Hasmukh amathalal mehta posted a blog post

Visible lines

Visible linesFriday, 15h June 2018 The human relations are suchthat we are moved to teachon this issue and raise our voicewith the positive promises I care for such sentimentsand presentvaluable informationfor its long duration I realized that you are not only the real womanbut kind-hearted and good humanyou expressed willingnessto share everything with me on the face I could see visible linesand some positive tracesthat were reflected on the facethat showed clear human chase such faces are rarely seenand become the memorable sceneyou go all out for the commitmentand sincerely tell on the face or present Hasmukh Amathalal Mehta From a href="https://www.facebook.com/lizajane.anggol">https://www.facebook.com/lizajane.anggol>See More
Friday
Hasmukh amathalal mehta posted a blog post

I wait for

I wait forThursday,14th June 2018 I am noviceyet wait for promisesand those sweet wordsthat show me forward path your feet sounddefinitely sendsome signalsof your arrival yes, it makes me joyfuland cheerful tooas I can smell your presenceand prepare to take the chance I have told you oftenthat my heavenand destiny is in your companyI shall take ahead my journey even though I am an ordinaryyet believe in everyoccasion and chanceI believe in it at once Hasmukh Amathalal MehtaSee More
Thursday
Monali Swain posted blog posts
Wednesday
Nazneen Kachwala is now a member of Facestorys.com
Jun 12
Manisha joban desai posted a blog post
Jun 11
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 11
Hasmukh amathalal mehta posted a blog post

Strong resentment

Strong resentment Sunday, 10th June 2018 I am not helplessso tell it on the faceI love my brother readersand dear poetesses I have written many poemsconcerning to them for personalitiesas I am being giftedof reading face lines I can read lines and evaluatewhat is she trying to statewhat lies within her heart chamber?whether she is angry or happier! I hate ungratefulnesspoint it out on the faceexpress my unhappinessand hide no displeasure many times, I have thought overbut refused to find any coverthat might be taken as afrontor arrogance but I can't help I have a strong resentmentagainst the new readers at presentthey not only lack the basic courtesybut respond no-show for the comments made already Hasmukh Amathalal Mehta From <…See More
Jun 10
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 9
Hasmukh amathalal mehta posted a blog post

True observance

True observance Thursday, 7th June 2018 The silence is the bestyou can deliver still the best but not always, it paysit brings disgrace all the ways keep silene when it is needed to listen to the advise and get it heededbut not the dead silenceagainst repression and injustice the silence may be the formidable weapon but the freedom can't be won you need active resistanceand here works no silence if people remain behind the scene and can't be seen with active participation it amounts to the cowardice and breaking off from the promises observe the silence in the peace zone as no disturbance has to be seen silence and restrained approach is very much appreciatedthe person's role is definitely stated Hasmukh Amathalal Mehta From <…See More
Jun 8
Naresh Barot posted a status
". “Identify your problems but give your power and energy to solutions.” -Tony Robbins"
Jun 7
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 6
Hasmukh amathalal mehta and uday maheta are now friends
Jun 6
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 5
BAGADA PARUL VALJIBHAI shared their blog post on Facebook
Jun 4
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 4
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Jun 2
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 31
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
May 29
 
 
 

Blog Posts

ભગવાન ને સહારે.. bhagvaan (God)

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2018 at 4:46am 0 Comments

 

ભગવાન ને સહારે

 

સોમવાર, 18 જૂન 2018

 

જો મારા હૃદય ને કકળાવશો

જીવન માં કદી ના ફાવશો

અંતિમ સમય માં તરફડશો

પ્રભુ ને વિનંતી કરતા રહેશો।

 

તેં તો  સાથ મારો  છોડી દીધો!

ભગવાન ને સહારે છોડી દીધો

હું પણ કડવા ઘૂંટ ને પી…

Continue

Tears fall… Love you, dad

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2018 at 4:53pm 0 Comments

 Tears fall… Love you, dad

Sunday, June 17, 2018

9:59 PM

 

 

The tears fill my eyes

when I try to memorize

His picture in mind

I only find his kindness

 

what a feeling for a small kid?

when he goes to read his result

and…

Continue

Thank God and think

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2018 at 5:51am 0 Comments

 

Thank God and think

Saturday, 17th June 2018

 …

Continue

Visible lines

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 15, 2018 at 4:39pm 0 Comments

Visible lines

Friday, 15h June 2018

 …

Continue

I wait for

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 14, 2018 at 3:48pm 0 Comments

I wait for

Thursday,14th June 2018

 

I am novice

yet wait for promises

and those sweet words

that show me forward path

 

your feet sound

definitely send

some signals

of your arrival

 

yes, it makes me joyful

and…

Continue

Common Mistakes We Make While Hiring Packers and Movers

Posted by Monali Swain on June 13, 2018 at 12:31pm 0 Comments

Relocation or home shifting is daunting task.…

Continue

How to Plan,Purge and Pack for Your Secure Move?

Posted by Monali Swain on June 13, 2018 at 12:29pm 0 Comments

You might have seen or experienced in your previous move that how much chaotic and hectic process of relocation is. You may have done so many mistakes in your previous move and do not want to repeat them again. Relocation is a not only difficult and expensive task but it also a time consuming task which requires detailing. You have to plan for…

Continue

HAIKU

Posted by Manisha joban desai on June 11, 2018 at 4:57pm 0 Comments

Total dark

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 11, 2018 at 4:47am 0 Comments

Total dark 

Monday,11th June 2018It is total dark

as I can't start 

for the ungrateful people

who have seen no struggle there is the limit

at a point where you stop to…

Continue

The world may hear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 11, 2018 at 4:41am 0 Comments

The world may hear
 
Monday, Jube 11 2018
 …
Continue

Facestorys is a platform to connect to the world where you can share your stories and ideas on any subject in the language of your choice.

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service