Facestorys Book Store!

Members

Forum

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે

Started by Jigar Sutaria. Last reply by kinjal chavda Dec 23, 2017. 23 Replies

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે, પરંતુ આપણે બંધ દ્વાર તરફ એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખુલ્લું દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી.Continue

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.uk

Started by Quay Apartments Mar 21, 2017. 0 Replies

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.ukThe Place Aparthotels: 4 Star Apartment Hotels Manchester...…Continue

online/relation...

Started by Matu Sojitra. Last reply by HASMUKH M. SHAH Dec 11, 2016. 1 Reply

એક કોલેજીયન યુવક કોલેજમાં રજા હોવાથી આજે ઘરે હતો. યુવકના દાદાએ યુવકને કહ્યુ, " બેટા, મારે નવા ચશ્મા લેવાના છે તું મારી સાથે ચાલને ?" મોબાઇલ પર ચેટીંગ કરતા યુવકને દાદાની આ દરખાસ્ત ન ગમી. એમણે દાદાને…Continue

Currency Note Ban! Right or Wrong?

Started by Vishal Prajapati. Last reply by Vishal Prajapati Nov 20, 2016. 2 Replies

1) શું ખરેખર આ ફાયદાકારક છે? જો છે તો કંઈ રીતે?2) સૌથી મોટા પાયે આ પગલું સમાજનાં કયાં વર્ગને અને કંઈ રીતે અસર કરશે?3) સામાન્ય માણસનો આ પગલામાં શું રોલ?4) આ સમયે સરકાર અને તેનાં વિરોધ પક્ષની જવાબદારીઓ…Continue

 

Latest Activity

Emma Miah posted a blog post

Affordable Upgrades to Make Your Bedroom Cozy and Gorgeous

The bedrooms are an important part of a person’s life. It is a place where you go to rest and refresh. If you have a bedroom where you can sleep peacefully then you will find your mind and body rejuvenated. A good night’s sleep will make sure that you are ready to face the challenges of the day. It is important that you do not overlook the bedroom as you are looking to update the house.Many people often find their bedroom upgrading plans difficult to achieve because of low budget. Redecorating and refreshing the bedroom is important for comfort and aesthetic appeal. Here is a guide to refreshing the bedroom without spending more than you can afford.Invest in new bedding:Changing the bedding is an easy and affordable way of refreshing the appearance of the bedroom. The new and fresh bedding is not just important for…See More
43 minutes ago
Shital dabhi posted a status
""Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise" #benjamin franklin"
2 hours ago
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
4 hours ago
BAGADA PARUL VALJIBHAI posted a blog post

Love

હંમેશા સાચો પ્રેમ સાચી વ્યક્તિ સાથે જ થાઈ છે પરંતુ ખોટા સમયે થાઈ છે.See More
yesterday
Grishma Doshi and Naresh Barot are now friends
yesterday
kinjal chavda posted a status
"જ્ઞાનથી ‘શબ્દ' સમજાય, અનુભવથી ‘અર્થ' !!!"
Wednesday
Bindulkumar Mistry posted blog posts
Wednesday
Isha joyce commented on BAGADA PARUL VALJIBHAI's blog post painting is my first Love
"Mine as well"
Wednesday
Bindulkumar Mistry liked Pavni Bhatt's blog post Urge!
Wednesday
Naresh Barot posted a status
""Don't look at things as a problem, look at them as a challenge, an opportunity and an experience." -Millie Fasco"
Wednesday
Isha joyce liked BAGADA PARUL VALJIBHAI's blog post painting is my first Love
Wednesday
Emma Miah posted a blog post

Your Guide To Wearing A Playsuit

Actually, a women's playsuit is also known as a romper, it means a one-piece garment that is very much similar to the jumpsuit, but it uses to have shorter bottoms. The playsuit consists of shorts and attached or a connected shirt, that could have sleeves as much as you want. The size of shorts can also vary it could be longer if you have long legs and it could be short in size if you have small legs and wants to depict them longer. Wide range of sizes are available, you can buy playsuit with tight legs and it also have styles with wider legs. Some playsuits also consist of shorts along with cuffs, or some of them may have a tailored look with fancy front panels. There are playsuits with pocket style or with other details. Here in this article, we are discussing some of the types of fabrics in which you can buy the…See More
Wednesday
Sanket Joshi liked Hasmukh amathalal mehta's blog post Decades old
Tuesday
Sanket Joshi liked Hasmukh amathalal mehta's blog post Racism in question
Tuesday
Sanket Joshi liked Hasmukh amathalal mehta's blog post In olden days
Tuesday
Sanket Joshi liked Hasmukh amathalal mehta's blog post Population bomb
Tuesday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Tuesday
Naresh Barot posted a status
""It often requires more courage to dare to do right than to fear to do wrong." -Abraham Lincoln"
Monday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Monday
kinjal chavda posted a status
"*બધી મોટી-મોટી* *"હસ્તીઓ" કરતા..* *તમારી સાથે* *"હસતી" વ્યક્તિ ને* *મહત્વ વધારે આપો.*"
Jan 14
 
 
 

Blog Posts

Affordable Upgrades to Make Your Bedroom Cozy and Gorgeous

Posted by Emma Miah on January 20, 2018 at 5:47am 0 Comments

The bedrooms are an important part of a person’s life. It is a place where you go to rest and refresh. If you have a bedroom where you can sleep peacefully then you will find your mind and body rejuvenated. A good night’s sleep will make sure that you are ready to face the…

Continue

विशुद्ध और पावन

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 20, 2018 at 2:21am 0 Comments

विशुद्ध और पावन

Saturday, January 20, 2018

7:45 AM 

 

राधा। मोरे चित ना हरो

में तो हूँ एक ग्वालो

मेरा जीवन एक गोपालक जैसा

सब को लगे सहसा।

 

मेरे दिल में तुम ही बसे

रोम रोम बस एक ही नाम पुकारे 

जीवन मेरा धन्य

ना चाहु किसी…

Continue

Simple nod

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 20, 2018 at 1:57am 0 Comments

Simple nod Wednesday, January 17,2018

7: 07 AMI read your message

With an apt attention on page

It was real boost for passion

It was one step forward for recognitionI…

Continue

Life is uncertain

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 20, 2018 at 1:48am 0 Comments

Life is uncertainFriday, January 19,2018

8: 52 AMLife is uncertain

But we maintain

Decorum and sanctity 

As it is gift from an almighty You may witness fall

But it is good call 

You may know how to…

Continue

The books and personality

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 20, 2018 at 1:37am 0 Comments

The books and personality

Saturday, January 20, 2018

6:44 AM

The books and personality

 

Saturday, January 20, 2018

6:44 AM

 

If you come across

Boss in your office

Just keep cool and face

His ire with…

Continue

Love

Posted by BAGADA PARUL VALJIBHAI on January 19, 2018 at 5:43pm 0 Comments

https://www.facebook.com/facestorys/https://www.facebook.com/facestorys/હંમેશા સાચો પ્રેમ સાચી વ્યક્તિ સાથે જ થાઈ છે પરંતુ ખોટા સમયે થાઈ છે.

Love

Posted by BAGADA PARUL VALJIBHAI on January 19, 2018 at 6:11am 0 Comments

હંમેશા સાચો પ્રેમ સાચી વ્યક્તિ સાથે જ થાઈ છે પરંતુ ખોટા સમયે થાઈ છે.

Posted by Bindulkumar Mistry on January 17, 2018 at 1:13pm 0 Comments

my art

Posted by Bindulkumar Mistry on January 17, 2018 at 1:09pm 0 Comments

my art

Posted by Bindulkumar Mistry on January 17, 2018 at 1:02pm 0 Comments

Facestorys is a platform to connect to the world where you can share your stories and ideas on any subject in the language of your choice.

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service