Facestorys Book Store!

Members

Forum

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે

Started by Jigar Sutaria. Last reply by kinjal chavda Dec 23, 2017. 23 Replies

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાની સાથે બીજું દ્વાર ખૂલી જતું હોય છે, પરંતુ આપણે બંધ દ્વાર તરફ એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખુલ્લું દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી.Continue

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.uk

Started by Quay Apartments Mar 21, 2017. 0 Replies

Serviced Apartments Manchester@ http://www.quayapartments.co.ukThe Place Aparthotels: 4 Star Apartment Hotels Manchester...…Continue

online/relation...

Started by Matu Sojitra. Last reply by HASMUKH M. SHAH Dec 11, 2016. 1 Reply

એક કોલેજીયન યુવક કોલેજમાં રજા હોવાથી આજે ઘરે હતો. યુવકના દાદાએ યુવકને કહ્યુ, " બેટા, મારે નવા ચશ્મા લેવાના છે તું મારી સાથે ચાલને ?" મોબાઇલ પર ચેટીંગ કરતા યુવકને દાદાની આ દરખાસ્ત ન ગમી. એમણે દાદાને…Continue

Currency Note Ban! Right or Wrong?

Started by Vishal Prajapati. Last reply by Vishal Prajapati Nov 20, 2016. 2 Replies

1) શું ખરેખર આ ફાયદાકારક છે? જો છે તો કંઈ રીતે?2) સૌથી મોટા પાયે આ પગલું સમાજનાં કયાં વર્ગને અને કંઈ રીતે અસર કરશે?3) સામાન્ય માણસનો આ પગલામાં શું રોલ?4) આ સમયે સરકાર અને તેનાં વિરોધ પક્ષની જવાબદારીઓ…Continue

 

Latest Activity

Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
9 hours ago
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
yesterday
kinjal chavda posted a status
"એકઠા થવું ખૂબ સરળ છે, પરંતુ... એક થવું ખૂબ અઘરું છે."
Tuesday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Tuesday
Monali Swain posted a blog post

How to Make Home Shifting Smooth and Stress-Free ?

Stress, anxiety and tensions are the words that come in every re locator's mind when they need to shift their home. Moving and shifting a home from one place to another is really very hectic and tedious job. From packing all the household goods to transport them safely at the new location is not at all easy process for anyone. And not only there are many other responsibilities too that a person need to complete before moving the house like transferring bank account, child's admission in other school and much more. All these takes lots of time, energy and of course means.While moving and shifting the goods there are a lot of things that go through the re locator's mind like when everything will be settled down, how long the process will take, what if the movers will take the belongings and run away with them,…See More
Tuesday
Tejal Gohil posted blog posts
Tuesday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Monday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Sunday
Monali Swain posted blog posts
Saturday
Vaishali Solanki liked Lagani Vyas's page Kiransinh Chauhan
Saturday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Saturday
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Feb 16
Emma Miah posted a blog post

Types of Commercial Ice Cream Freezers

Whether you are operating any famous ice cream franchise or you own creamery van or corner, no doubt you definitely need an ice cream freezer. Presently lots of variety is available in ice cream display freezers, you should prefer to have the one with a glass top so that you could place it at your shop’s counter to attract the customers. Basically, these ice cream display freezers are known as the best marketing tool used by shop owners, as it automatically attracts all the potential customers, including kids, youngsters, couples, families and even old people.Freezer TypesActually, there are lots of varieties and types of igloo ice cream freezer that are being commonly used by people that include…See More
Feb 15
Nidhi shrimali liked Nidhi shrimali's profile
Feb 15
kinjal chavda posted a blog post

dil hi kta

वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करेवो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करेमैं तुझको भूल के ज़िंदा रहूँ ख़ुदा न करेरहेगा साथ तेरा प्यार ज़िन्दगी बनकरये और बात मेरी ज़िन्दगी वफ़ा न करेये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई मेंख़ुदा किसी से किसी को मगर जुदा न करेसुना है उसको मोहब्बत दुआयें देती हैजो दिल पे चोट तो खाये मगर गिला न करेज़माना देख चुका है परख चुका है उसे“क़तील” जान से जाये पर इल्तजा न करेSee More
Feb 14
Hasmukh amathalal mehta posted a blog post

Education first

Education firstWednesday, February 14, 20188:06 PMSo many communities are placed belowNobody in their community allowsThe forward education And confine to narrow observationSchedule castes and scheduled tribes have progressedThey have adopted education and confessedThere is no growth if some changes are not adoptedBut depends on path or change you have optedMuslims have chosen to remain backwardThey could have picked education as way to look forwardReform to self and for whole of the societyThey could have it as wish of an almightyReligion is necessaryBut ignorance in education is also causing worry Let any cast not lag being in the matter of progressThe education provides big means to have an accessLet intelligentsias opt for higher educationConvince the community and give indicationFor real change and reform…See More
Feb 14
Monali Swain posted a blog post

Important Things You Must Know About Unpackig the Goods with Packers and Movers

It is always said that packing is one of the most tedious phase of relocation process. Once you done packing process then, you can move to your new location. Relocation is not mere packing and shifting goods there are many more things that you will have to through. If you are thinking that you have safely reached to your destination and you are done then, you are mistaking. There is one thing that is yet to be done and that is one of the most tedious and time-taking phase of the shifting process and that is unpacking. People always think that packing is more tougher than unpacking but that is not true. We agree with the phrase that packing is tough but not with unpacking is an easy task to do. Yes this in fact, this takes lots of time. The only plus factor of this phase is that you have lots of time to unpack your stuff but still there are many…See More
Feb 14
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Feb 13
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Feb 12
Hasmukh amathalal mehta posted blog posts
Feb 11
 
 
 

Blog Posts

Whether up or down

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 2:30pm 0 Comments

 

Whether up or down

 

Thursday, February 22, 2018

7:27 PM

 

Life may pose problem

If we don't face it as team

The terrorists may end your existence

With addition of fuel to fire and make the situation tense

 

Life for individual…

Continue

We are graced

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 3:02am 0 Comments

We are graced

 

Thursday, February 22, 2018

8:23 AM

 

Life may pose problems

But we tackle them

It is no strange

And we certainly mange

 

With ups and down

It is made known

We need not bother

But take help of…

Continue

Not a word

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 2:42am 0 Comments

Not a word

 

Thursday, February 22, 2018

7:49 AM

 

Discourage comparison

There is no solid reason

Each object has its own distinct identity

Such is the game plan of an almighty

 

We are all clay man

And an ordinary human…

Continue

It depends

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 2:12am 0 Comments

Thursday, February 22, 2018

7:32 AM

It depends…

Continue

Life means honor

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 1:20am 0 Comments

 

Life means honor

 

Thursday, February 22, 2018

6:37 AM

 

Past was no kind

She had to find

And witch the future

She wasn't sure

 

How many memories rush?

And push

Her towards gloom

But she has kept no…

Continue

No exception as mother

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 4:28pm 0 Comments

No exception as mother

 

Wednesday, February 21,…

Continue

Silent silence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 3:14pm 0 Comments

Silent silence

Wednesday, February 21, 2018

8:35 PM

It has powerful appearance

Once you keep silence

And speak no words

But your eyes show it's class

Silence has nine qualities

It gives you enough of room and affords

Time to recoup and think over

The silence…

Continue

Cause of the poor

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 2:21pm 0 Comments

Cause of the poor

Wednesday, February 21, 2018

7:20 PM

I bow down

And make it known

As my resolve

In prayers and believe too

I only know

And go

By my own instinct

And improve upon an act

I wish that I need to be pardoned

And not condemned

By any…

Continue

With wisdom

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 1:44pm 0 Comments

With wisdom

Wednesday, February 21, 2018

7:00 PM

You remained no stranger

As you were my lover

I longed to offer

And remained closer

Not only my heart accepted you

But it passed an ordeal through

With beating continuously for your hand

You remained my trusted…

Continue

In any distress

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 2:29am 0 Comments

Wednesday, February 21, 2018

7:44 AM

 

In any distress

 

Wednesday, February 21, 2018

7:44 AM

 

I believed in destiny

As set by an almighty

I knew well that it was short

Yet accepted it as divine art

 

What could be my…

Continue

Facestorys is a platform to connect to the world where you can share your stories and ideas on any subject in the language of your choice.

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service