તમારા વિચારો જ તમારું જીવન સફળ બનાવે છે.........................

તમારા વિચારો અને ખૂબીઓ નો જો તમે ઉપયોગ નહિ કરો તો તમને કોઈ પણ ઓળખી શકે નહિ.....

દરેક પાસે એક અનોખો ઇલમ હોય છે, આપણે બસ એને શોધી કાઢવાનો હોય છે. તમારા વિચારો જો બહાર જ ન આવે તો એ ક્યારેય સજીવન થવાના નથી. વિચારોને સાર્થક કરવા પડતા હોય છે. તમારી ખૂબીઓને ઓળખો અને એને દબાવી ન રાખો. તમારી ખરી ઓળખ તમારી અંદર જ છે. એને જ્યાં સુધી બહાર નહીં લાવો ત્યાં સુધી દુનિયા તમને ઓળખી શકવાની નથી.

માણસ પાસે બે જ રસ્તા હોય છે, કશુંક જુદું કરો અથવા શરણે થઇ જાવ. -અજ્ઞાત.

                                                                                                                        (  ચિંતનની પળે )

Views: 240

Reply to This

Replies to This Discussion

ETLE pent mathi lodo kathi farya karvu em??

ghana sara vichar chhe ... 

તમારી ખરી ઓળખ તમારી અંદર જ છે. એને જ્યાં સુધી બહાર નહીં લાવો ત્યાં સુધી દુનિયા તમને ઓળખી શકવાની નથી.

True.................

jordaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..............

Reply to Discussion

RSS

Blog Posts

A poet!

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 14, 2020 at 1:21pm 0 Comments

Dreaming wonders together!

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 13, 2020 at 8:00am 0 Comments

Our imagination have no limits. Our thoughts, our feelings, the sensation reaches another level when we dream about both of us together. We see us smiling, we see us wrapping each other in our arms when either of us needs anybody. We build our homes and spread happiness all around. He have faith in what I see. We promise to stick together whether it be in ups or downs. Yes, he deserves to be loved and she deserves to be cared. They are keepers. Keepers dreaming wonders in each other's…

Continue

Insomniac

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 9, 2020 at 10:47am 0 Comments

He is magical!

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 8, 2020 at 6:46pm 0 Comments

Blended

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 8, 2020 at 9:05am 0 Comments

मेरी आंखो ने एक ख्वाब देखा !

Posted by Gita Negi on August 3, 2020 at 1:17am 0 Comments

‍‍मेरी आँखों ने एक ख्वाब देखा ,

सपने में एक पिता को देखा

व्यवहार  से कठोर,ह्रदय से नर्म इंसान को देखा

ठान ले तो चट्टान  सा  द्रढ़ इंसान देखा ,

प्यार में  मोम  सा पिघलता  शक्श देखा !

कितने रूप संजो  रखे थे भीतर ही भीतर ,

किसी नारियल  की तरह ,

खुदको परत  बा परत ढकता देखा!

दुनिया की तकलीफ खुदपे लेते ,

अपनों को सब से…

Continue

© 2020   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service