•એન્જલ ગ્રુપ•

Information

•એન્જલ ગ્રુપ•

════•••(¯`*•.¸(¯`*•.¸♥¸.•*´¯ )¸.•*´¯)•••═══••

►આપનાં જેવા સાચા ગુજરાતી મિત્રો માટે જ,આ નાનકડા એન્જલ ગ્રુપની રચનાં કરવામાં આવેલી છે.

►અહિયાં આપ દ્વારા લખયેલા ગુજરાતને લગતા તમામ તમામ સાહિત્ય આવકાર્ય છે.તથા અહિ આપ આપનાં દ્વારા રચાયેલી મૂળ કૄતીઓ પણ મુકી શકો છો.

►જે તે ભાષાના સાહિત્ય તેની મુળ ભાષામાં જ ટાઇપ કરીને મુકાય તેવી આપ સૌ ને મારી નમ્ર વિંનંતી છે.

►આપ સૌએ આપેલા સાથ-સહકાર ને બદલ આ ગ્રુપ આપ સૌનું આભારી છે.

►આમજ આપ ગ્રુપ ને સાથ-સહકાર આપતા રહો અને આપના મિત્રો ને પણ આ ગ્રુપ માં ADD કરતા રહો ,આપ સૌ રોજ ના વધારે નહિ પણ ફક્ત 5 મિત્રો ને આ ગ્રુપ માં જોડો.

►તમામ સભ્યો ને જણાવા નુ કે , આ ગ્રુપ માં સારા Joke , શાયરી , વાર્તા , સુવિચાર વગેરે Share કરો . ”સારું આપો , સારું પામો ”

► આ ગ્રુપ મા ખરાબ Post કે ખરાબ Comment કરનાર, કોઇ ને પણ હેરાન કરનાર ને ગ્રુપ માંથી Remove કરવામા આવશે.

Cautions:

(1) Do not abuse any one and use only clean language.

(2) No offensive materials .

(3) No irrelevant material allowed to be uploaded.

(4) No harassment allowed.

(5) No Religious discussion allowed.

(6) No offensive / harassment/ insulting comments.

(7) No aggressive attitude is allowed.

ADMIN :
╔══╗
╚╗╔╝
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸.(¯`♥´¯) એન્જલ

Website: http://www.syahee.com/group/anjal17
Location: Gujarat
Members: 26
Latest Activity: Jul 23, 2013

Blog Posts

Never helpless

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:56pm 0 Comments

Each of us is born magician,

but we should know how to

use our magic wand-------- Sania Zakir

 

Never helpless

Sunday, October 20, 2019

6:34 AM

                         

Never under-estimate human brings

they are committed to bring

the miracles on the earth

for all of us to…

Continue

Wedded to non-violence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:39pm 0 Comments

Wedded to non-violence

Sunday,20th October 2019

 

I must speak

even though my heart is weak

it can never trick

it shall never throw stone or brick

 

it has wedded to non-violence

in true form of love's essence,

it has paramount importance

and everybody must seize the…

Continue

Joy of life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:33pm 0 Comments

Joy of life
Sunday, 20th October 2019
 
Who can dare see through my…
Continue

Seek my shelter

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 3:14pm 0 Comments

Seek my shelter

Friday,18th October 2019

 …

Continue

Passage of time

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 12:55pm 0 Comments

Passage of time
Friday,18th October 2019
 
Take me not into an…
Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

Make no secret

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:05pm 0 Comments

Make no secret

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

Make no secret

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 16, 2019 at 4:31pm 0 Comments

Make no secret

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

Lot more to feel

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 16, 2019 at 4:16pm 0 Comments

Lot more to feel

Wednesday,16th October 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service