Information

Books

Book reviews/suggestions/recommendations -Discuss everything about the books you have read or presently reading

Members: 78
Latest Activity: Jun 28, 2016

Discussion Forum

The Alchemist by Paulo Coelho

Started by Sam Makrani. Last reply by Rashmi May 23, 2013. 2 Replies

          Yesterday night I…Continue

Circle Of Three by Rohit Gore

Started by Sam Makrani. Last reply by Sam Makrani May 9, 2013. 2 Replies

"It is a…Continue

Taps on the Wall

Started by Anil Joshi. Last reply by Tejal Nanavati Solanki May 3, 2013. 1 Reply

Taps on the Wall " નામે કાવ્યસંગ્રહ હમણા પ્રસિદ્ધ થયો છે .કવિનું નામ જહોન બોર્લિંગ છે .કવિએ આ કવિતાઓ ખૂબ stressful સમયમાં લખી હતી કવિના જીવનનો આ ખુબ જ યાતનાભર્યો સમય હતો .એરફોર્સના મેજર જર્નલ કવિ…Continue

आसमान चुप है by गुलशन नंदा

Started by Paritosh D Pandya Apr 12, 2013. 0 Replies

 पुस्तक के कुछ अंश : आसमान बादलों से घिरा हुआ था...काले बादलों में थोड़े-थोड़े समय के बाद जब बिजली कौंधती तो वन्दना का दिल दहल-सा जाता। वह कांपती नजरों से कभी बादलों से ढके आकाश की ओर देखती और कभी…Continue

Comment Wall

Comment

You need to be a member of Books to add comments!

Comment by yogeshmuliyana on November 17, 2013 at 9:33am

sabdo koi divas katam thata nathi sabdo navu singar kari pacha ave che sabdo to zindgi na hoy prem na hoy ghana prakar no hoy bus tamne teni kimat hovi joy sabdo ni maya jal che  sasbdo to balak che juvan per che sabdo bas yakat karvani kubhi ho vi joy bus mane pen sabdo sathe ramavani maza ave che todo samay pachi hu pen sabdo ni yakya tamari samaks mukvano chu.

Comment by Sonya Shah on November 15, 2013 at 10:49am

Comment by satyesh parmar on June 21, 2013 at 12:31pm

હમણાં પપ્પા ની school  ની library  ઘણી બધી બુક્સ લઇ આવીયો ..આમ પણ જ્યાર થી engginering .. પત્ત્યું છે ત્યાર થી competitive  exams  આપવા સિવાય એને બુક્સ  વાંચવા સિવાય કશું કામ નથી....પણ યોગેશ જોશી ની "સમુડી" એને ધ્રુવ ભટ્ટ નું "સમુદ્રનીતીકે" વાંચી ને જે મજા પડી છે તે unforgetable  છે ....ધ્રુવ ભટ્ટ ની આની પેલા "અકુપાર" વાંચેલી ત્યારે પણ એમ જ ફિલ થયું હતું કે જાણે હું પોતે જ એ સાસણ ના જંગલો એને સિંહો ની વન્ચે ફરી રહ્યો હોવ...એને "સમુદ્રનીતીકે" માં પણ એવું જ થઇ કે જાણે આપને પોતે જ દરિયા ના કિનારે લેખક ભેગા ના ફરી રહ્યા હોય....એને સમુડી માં પણ બે  teenagers ના અદભૂત પ્રેમ ની એટલી સરળતા થી રજુવાત કરેલી છે કે સુ કેવું....એને સમુડી નું પાત્ર સદાકાળ માટે વાંચવા વાળા ના દિલ માં એક અમીટ ચાપ છોડી જાય છે ......એને હવે જ્યોતીન્દ્ર દવે ના રંગતરંગ  ના ૬ ભાગ che  તે વાંચવાનું શરુ કર્યું છે....હવે એમાં તો કેવાની જરૂર છે જ ની કે મજા આવે કે નઈ ..... જ્યોતીન્દ્ર દવે ને વાંચતા હોય એટલે મજા જ મજા ......!!!!!

Comment by Nandini Vyas on May 22, 2013 at 1:29pm

I have recently finished Oliver Twist by Charles Dickens. v.nice book.

Comment by Dr Tejas Ghetia on May 3, 2013 at 8:51pm

મેં હમણા થોડા દિવસ પહેલા S. Hussain Zaidi દ્વારા લિખિત "Dongri To Dubai" વાંચી છે... જેના પછી માનવી ની ભવાઈ વાંચી છે...

અત્યારે હું The Brothers Karamazov વાંચું છું..

Comment by Nandini Vyas on May 3, 2013 at 4:30pm

It hardly happens to someone by Rajesh Singh is one of the fav. books i have ever read.

Comment by yogeshmuliyana on April 20, 2013 at 9:55am

mane vachva no shokh che sari sari vato vacvo no sok che temaj hu pan todu todu laki pan saku chu te bane shok mara ahi thi pura thase

Comment by Gaurav Pandya on April 18, 2013 at 3:31pm

My Book.

Comment by syahee.com on April 8, 2013 at 7:55am

this is on amazon.com as well

Comment by syahee.com on February 28, 2013 at 12:51pm

reedom of the Monsoon - Entwined Version of Scattered Ashes…

Personal struggle is the play in five people’s lives. From a village in 1947 India, five individuals struggle against the Quit India movement. Each has their own story to tell.

Rakesh, a brave freedom fighter, determined to make India a better place faces execution by the hands of the British Raj.

Pooja, a girl whose life is altered after a rape attack, marries into an abusive arranged marriage to an older man with children of his own. Plunged into despair, she fights back for a better life. Dev, a troubled young man is disturbed by the decision his brother Rakesh took. Little was he aware the impact it would have on his future.Amit fell in love with the wrong woman, a white Memsahib – but she has secrets, something that would take everything away from him. Sunil, a man in love is forced to grow up when his close ones are faced with their struggles. Can he help them? Will he understand why it is happening?Five lives, five stories.

Death and sacrifice is knocking on India’s doors. The British Raj has to go; the Indians must have their country back. Re-live the determination that dwelled in the hearts of the natives as they fought hard and long. Follow the five individuals as they faced fear, love, sacrifice and anger.

 
 
 

Gujarat International Cultural Festival

             


Blog Posts

Will you...

Posted by Isha joyce on October 18, 2017 at 5:15pm 0 Comments

Will you reach me if I was distant,

If I get closer would you know I m nearer..

You watch me and say aloud to the masses,

While I know that was meant it for me...A heart sways to a call but a senses reminding of wounds and pains of scars in await. .If I come closer I seek not a distance,

If parting is in writing I sway not to your lands Rather stay here and watch you thou afar yet feel you nearer.A bleeding heart can take no more… Continue

You and I

Posted by Hema Patel on October 16, 2017 at 2:00pm 0 Comments

A moment of happiness,

you and I sitting on the verandah,

apparently two, but one in soul, you and I.

We feel the flowing water of life here,

you and I, with the garden's beauty

and the birds singing.

The stars will be watching us,

and we will show them

what it is to be a thin crescent moon.

You and I unselfed, will be together,

indifferent to idle speculation, you and I.

The parrots of heaven will be cracking sugar

as we laugh… Continue

नाते शतकांचे, खऱ्या प्रेमाचे...

Posted by Sonal Pokharna Nahar on October 14, 2017 at 4:21pm 0 Comments

होऊन थेम्ब नभ तो बरसला, आतुरल्या धरणीच्या मिठीत विसावला!

झेपावला तो वेडा प्रेमी साऱ्या सुष्टीच्या साक्षीने, त्याच्यासाठी आसुसलेल्या धरणीच्या दिशेने!

शतजन्मीची गाठ ही धरणी अन नभाची, तुलना नाही दुसरी ह्या खऱ्या प्रेमाची!

शतके गेली अनेक, झाल्या अनेक कथा प्रेमाच्या,

नाही कुठेही तोड, मिलनाला धरणी अन नभाच्या!

देऊन ह्या मिलनाला साक्ष, हसली सारी सृष्टी, देवही हसला पाहून ही…

Continue

gazal

Posted by Manisha joban desai on October 12, 2017 at 11:22am 0 Comments

अब इसी राह आना है,

कर रहे क्यों बहाना है।…

Continue

A Confession

Posted by Chandra Bhanu Gupta on October 11, 2017 at 5:06am 0 Comments

There are millions and millions of people in this world who do more work than me everyday. That also they do to earn their living, and possibly not always out of sheer joy and happiness. One has to be fortunate enough to get some work everyday which he can do out of sheer joy and happiness.My job is to bring new hope for people whom I come across daily, however small it may be. Number of people I come across daily are getting lesser and lesser, as I am getting older. If I fill up…

Continue

NeWnEsS..To Let Go Off..So as to Welcome the Future.. :-)

Posted by jAIMIn tRIVEDi on October 10, 2017 at 8:59pm 0 Comments

                                                                  A very Warm Welcome 2 all..
After a gap of two years, I am willing to write the blog once again. I have experienced my 2nd phase of life: - 5 years of College life; My 5 years that will remain with me longlife.The 1st phase (School Phase) was quite good. Some of them were my GOLDEN DAYS of life which i won't forget forever. Some school days were really the one which i missed while living every moment…
Continue

Tears...

Posted by Isha joyce on October 10, 2017 at 6:47pm 0 Comments

Tears is all I have,

Nothing exclusive...

A heart that beats and a warmth of arms,

A Sparrow who's nest awaits an arrival from a distant land..Would you nest by me I ask,

Would you love me as an ocean..

Would you let me lean on your shoulders,

Would you hear my silence..I cry thou broken but you make me strong,

I run to you in my dreams...

Feel you right here,

Hold your hands not to let go...I may fight with the… Continue

With you...

Posted by Isha joyce on October 10, 2017 at 6:36pm 0 Comments

With you is the journey I begin today,

A comfort zone a secure cover...

See you there and proud that you're by me,

And I say here...

Miss you yet never express,

As long as I have you I fear no shadows as I know you watch over me...Today I say aloud I m in love to the right one,

That who s like me...Hey I wanna say I love you...

Thank you for your love in a silence,

That suffice I ve no qualms no more do I seek..

This will… Continue

' ખાલી શકુંતલાની આંગળી' " ઝૂકેલી ડાળખીનો લીલો વળાંક લઈ એવું તો મનભરી ગાતો, જંગલમાં ધોધમાર વરસે ગુલમ્હોર! ક્યાંક કાગડો થઈ ન જાય રાતો. આજ મારી ફૂંકમાં એવો ઉમંગ સખી, સૂર થઈ ઊડી જાય વાંસળી, કેમ સખી ચીંધ…

Posted by Shital dabhi on October 10, 2017 at 10:41am 0 Comments

' ખાલી શકુંતલાની આંગળી'

" ઝૂકેલી ડાળખીનો લીલો વળાંક લઈ એવું તો મનભરી ગાતો,
જંગલમાં ધોધમાર વરસે ગુલમ્હોર! ક્યાંક કાગડો થઈ ન જાય રાતો.
આજ મારી ફૂંકમાં એવો ઉમંગ સખી, સૂર થઈ ઊડી જાય વાંસળી,
કેમ સખી ચીંધવો પવનને રે હું તો ખાલી શકુંતલાની આંગળી."

#Aniljoshi.. Continue

RUMI

Posted by Hema Patel on October 10, 2017 at 8:57am 0 Comments

All our lives we have looked
into each other's faces.
That was the case today too.

How do we keep our love- secret?
We speak from brow to brow
and hear with our eyes.

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service