નાટકો નું મુદ્રણ થવું જોઈએ?

તમે વાર્તા,નવલકથા અને કવિતાની જેમ નાટકો નું પુસ્તક ખરીદો ખરા?

ગયા મહીને સુરતમાં રંગભૂમિની આજ-કાલ અને નાટ્ય લેખન  વિષય પર એક સાહિત્યિક સંસ્થા દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાય ગયો. જેમાં લેખનને બાદ કરતાં દરેક વિષયો ચર્ચાયા. અંતે નીસ્કર્ષમાં એવું તારણ આવ્યું કે નાટકોનું મુદ્રણ થવું જોઈએ, એ છાપવા જોઈએ, કાવ્ય-વાર્તાની જેમ વાંચવા જોઈએ અને અને તેની ચર્ચા પણ થાય એવો પ્રયત્ન થવો જોઈએ તો નવા નાટકો અને લેખકો મળશે અને નાટ્યલેખનમાં પણ પ્રગતિ થશે.

આ બાદ જે સંસ્થાએ આ કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો તે એક પ્રકાશક સંસ્થા છે,એટલે મારે એમને મળવાનું થયું, મે અમસ્તું જ પૂછ્યું તમે જાતે જ નાટકોનું પુસ્તક પ્રકાશિત કેમ નથી કરતા? જવાબ: નાટકો નું પુસ્તક ખરીદે કોણ? અને ખરીદદાર ના હોય તો અમે છાપીએ શું કામ?

હવે તમે જ કહો, આવા કાર્યક્રમ નો શું મતલબ? અને આવું બધા જ વિચારશે તો નાટકો છપાશે કોણ? અને લેખકો જાતે જ છપાશે તો લેખકને શું મળશે? ત્યારે મને લાગ્યું કે કોઈએ  નાટકો લખવા જ ન જોઈએ. તમે શું કહો છો?

Views: 120

Replies to This Discussion

આ માટે નાત્યાપ્રેમી ઓ એ આગળ આવવાની જરૂર છે, નહીતો બે ટુચકા, બે ડુસકા અને ડબલ મિનીંગ ડાયલોગ્સ જ નાટકો ની ઓળખ થઇ જશે.

    મારું એવું માનવું છે કે જે સાહિત્યને ખરેખર નાટક કહી શકાય તેવું સાહિત્ય જ નાટકરૂપે પ્રકાશિત થવું જોઈએ. અને એ વાત પણ સાચી છે કે અન્ય સાહિત્ય સ્વરૂપોની સરખામણીમાં નાટ્ય સ્વરૂપ ઓછુ ખેડાય છે અને ઓછુ વંચાય છે.

     નાટક વાંચવાનુ સાહિત્ય નથી ભજવવાનુ સાહિત્ય છે, બે ટુચકા, બે ડુસકા અને ડબલ મિનીંગ ડાયલોગ્સ એ નાટકની ઓળખ નથી. પણ આધુનિક યુગની છડી પોકારતા નાટકો પ્રકાશિત થાય તે પણ જરૂરી છે. અંતે એક જ વાત કે જે યોગ્ય છે, તેનું જ પ્રકાશન અને અયોગ્યને જાકારો જ નાટય સ્વરૂપને વધુ ખીલવશે. પણ મુદ્રણ કર્યા વિના જ જો આપણે સારા નાટકની પ્રતિક્ષા કરીશું તો કંઈ જ હાથ નહી લાગે. 

  

સરસ વાત ને વિસ્તાર આપવો યોગ્ય જ છે. હું પોતે નાટકો વાંચવાનું પસંદ કરુ છું. પણ તે કનૈયાલાલ કે બીજા "યોગ્ય" લેખકો દ્વારા લખાયેલા હોવા જોઇએ. બે ટુચકા, બે ડુસકા અને ડબલ મિનીંગ ડાયલોગ્સ એ અત્યારનાં નાટકોની ઓળખ જેવા બની ગયા છે. જરુર છે નાટકો ને યોગ્ય વિસ્તાર આપનારની.....

    ભજવવાના પ્રત્યેક સાહિત્યમાં આવેલો કચરો કાળજું કોરી ખાવા માટે પુરતો છે, સાથે સાથે સાહિત્યને ભરખી જવા માટે પણ.

RSS

Blog Posts

No parallel for freedom

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 3:04pm 0 Comments

No parallel for freedom

Wednesday,22nd May 2019

 …

Continue

Light is within

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 3:01pm 0 Comments

Light is within

Wednesday,22nd May 2019

 …

Continue

Their own contribution

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 2:56pm 0 Comments

Their contribution here

Monday,19th May 2019

 

You are a human being

but always try to bring

some kind of happiness

and wear a smile on the face

 

sometimes you are lucky

and remain blessed by an almighty

the person feels so much excited

and remains…

Continue

Nothing concerns us

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 6:11am 0 Comments

Nothing concerns us 

​​​​​​​Monday,20th May 2019…

Continue

Count no days

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 6:00am 0 Comments

Count no days

Tuesday,20th May 2019

 …

Continue

With decent behavior

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 5:59am 0 Comments

With decent behavior

Tuesday,20th May 2019

 …

Continue

Never hurt feelings

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 20, 2019 at 6:15am 0 Comments

Never hurts feelings

Monday,20th May 2019

 …

Continue

Never hurt feelings

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 20, 2019 at 6:15am 0 Comments

Never hurts feelings

Monday,20th May 2019

 …

Continue

Got an answer

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 20, 2019 at 6:09am 0 Comments

Got an answer

Saturday.18th May 2019

 …

Continue

Break any wall

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 20, 2019 at 6:05am 0 Comments

Break any wall

Monday,20th May 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service