12xr6coj0n3g0

સ્વર સરિતા

Information

સ્વર સરિતા

www.swarsareeta.com

ગુજરાતી ગીત-ગઝલો નો ખજાનો .......

Website: http://www.swarsareeta.com
Location: surat
Members: 88
Latest Activity: Feb 20

દામિની ……

http://www.swarsareeta.com/?p=2444

દામિની ……

આસ્વાદ :- ઋત્વા ઠાકર
રચના :- પ્રશાંત સોમાણી
સ્વરકાર :- પાર્થ ઠાકર

Discussion Forum

Gazal

Started by Dr. Mukesh B. Joshi Nov 22, 2013. 0 Replies

GAZAL-21-11-13.pdfContinue

Comment Wall

Comment

You need to be a member of સ્વર સરિતા to add comments!

Comment by Akash Patel on May 9, 2015 at 3:06pm
It can be an extent group
Congrats to admin.
Comment by Maulik Amit Desai on September 4, 2013 at 3:07pm

gujarati gazal in audio format

https://www.youtube.com/watch?v=CxOFadJVGls

Comment by Snehal Bhavsar on May 14, 2013 at 7:07am

khub saras link gujarati mate thanx.

Comment by Rajul Bhanushali on May 6, 2013 at 1:10pm

thankss Prashant.. 

Comment by yogeshmuliyana on April 26, 2013 at 11:09am

patzad ni mosum chi ful vager na bagicha chi nathi rakvi bhan duniyani

ghar  ma enu man nathi uchai che ena pyaer ma

koi odai nathi mapi sakavana amara pem ni

badhi vato ma na nathi kaheta ava chi

n samji rat nsamji din bus masti masti

n smajo amne mugo bus bolva na moka bo

nakara amara tamara jeva che pen pakadi sakat nathi

samajdari duniya bhar ni che samjavta nathi

bus a vat che aj na nava ugela  fulo ni

Comment by yogeshmuliyana on April 22, 2013 at 10:29am

divani chu divani chu taqra pyaer nazaro madi pyaaer thayo

sajan maro pardeshi panchi che

ao panchi mane madava ave mara sajan ne kaheje

sajani tari mahekti ada ma agal thayo chu

sajan mari ako ma che tari tashvir 

tu pen sajni mari  ako nu noor che

 

Comment by yogeshmuliyana on April 22, 2013 at 10:29am

divani chu divani chu taqra pyaer nazaro madi pyaaer thayo

sajan maro pardeshi panchi che

ao panchi mane madava ave mara sajan ne kaheje

sajani tari mahekti ada ma agal thayo chu

sajan mari ako ma che tari tashvir 

tu pen sajni mari  ako nu noor che

 

Comment by yogeshmuliyana on April 20, 2013 at 10:06am

muskurai ne kahe hasi ne kahe

tari shathe prem che prem che

samji ja mara sajan tari chu janmo janmo thi

tari shate jivu che tari shathe marvu che

nathi gamati duniya mane tara vager nathi gamthi

aa duniya na vada n game njuda apane kari shake

akelo hu tyaer tari yado na sahare

akli hu tayre bachen rahu tara vager na game

tashveir tari mari najer ma 

sam saver tari tasavier mari same rahe che

Comment by yogeshmuliyana on April 18, 2013 at 10:19am

panchi bani akash ma udava magu chu

mukth akssh ma vihar va magu chu

nathi akash uche suk ne duk ni janjad

bus fredm fredm che thya

nathi thya dhrem navada nathi dusmani

nathi ersha ni agani nathi juti vani

fact hu ne hu udu chu akashe

prem ni pank che  bus panchi bani udu chu udu chu

Comment by yogeshmuliyana on April 18, 2013 at 10:13am

mara jivan ni nav  atvani che kinaro madto nathi

jivan na tofano ma fasani che tene kinare jarur lavish

sukh duk na moza mari nav ne dubade che

daga vager kinare lavish

mara jivan ni nav ne kinare lavish

 

Members (86)

 
 
 

Gujarat International Cultural Festival

             


Blog Posts

Will you...

Posted by Isha joyce on October 18, 2017 at 5:15pm 0 Comments

Will you reach me if I was distant,

If I get closer would you know I m nearer..

You watch me and say aloud to the masses,

While I know that was meant it for me...A heart sways to a call but a senses reminding of wounds and pains of scars in await. .If I come closer I seek not a distance,

If parting is in writing I sway not to your lands Rather stay here and watch you thou afar yet feel you nearer.A bleeding heart can take no more… Continue

You and I

Posted by Hema Patel on October 16, 2017 at 2:00pm 0 Comments

A moment of happiness,

you and I sitting on the verandah,

apparently two, but one in soul, you and I.

We feel the flowing water of life here,

you and I, with the garden's beauty

and the birds singing.

The stars will be watching us,

and we will show them

what it is to be a thin crescent moon.

You and I unselfed, will be together,

indifferent to idle speculation, you and I.

The parrots of heaven will be cracking sugar

as we laugh… Continue

नाते शतकांचे, खऱ्या प्रेमाचे...

Posted by Sonal Pokharna Nahar on October 14, 2017 at 4:21pm 0 Comments

होऊन थेम्ब नभ तो बरसला, आतुरल्या धरणीच्या मिठीत विसावला!

झेपावला तो वेडा प्रेमी साऱ्या सुष्टीच्या साक्षीने, त्याच्यासाठी आसुसलेल्या धरणीच्या दिशेने!

शतजन्मीची गाठ ही धरणी अन नभाची, तुलना नाही दुसरी ह्या खऱ्या प्रेमाची!

शतके गेली अनेक, झाल्या अनेक कथा प्रेमाच्या,

नाही कुठेही तोड, मिलनाला धरणी अन नभाच्या!

देऊन ह्या मिलनाला साक्ष, हसली सारी सृष्टी, देवही हसला पाहून ही…

Continue

gazal

Posted by Manisha joban desai on October 12, 2017 at 11:22am 0 Comments

अब इसी राह आना है,

कर रहे क्यों बहाना है।…

Continue

A Confession

Posted by Chandra Bhanu Gupta on October 11, 2017 at 5:06am 0 Comments

There are millions and millions of people in this world who do more work than me everyday. That also they do to earn their living, and possibly not always out of sheer joy and happiness. One has to be fortunate enough to get some work everyday which he can do out of sheer joy and happiness.My job is to bring new hope for people whom I come across daily, however small it may be. Number of people I come across daily are getting lesser and lesser, as I am getting older. If I fill up…

Continue

NeWnEsS..To Let Go Off..So as to Welcome the Future.. :-)

Posted by jAIMIn tRIVEDi on October 10, 2017 at 8:59pm 0 Comments

                                                                  A very Warm Welcome 2 all..
After a gap of two years, I am willing to write the blog once again. I have experienced my 2nd phase of life: - 5 years of College life; My 5 years that will remain with me longlife.The 1st phase (School Phase) was quite good. Some of them were my GOLDEN DAYS of life which i won't forget forever. Some school days were really the one which i missed while living every moment…
Continue

Tears...

Posted by Isha joyce on October 10, 2017 at 6:47pm 0 Comments

Tears is all I have,

Nothing exclusive...

A heart that beats and a warmth of arms,

A Sparrow who's nest awaits an arrival from a distant land..Would you nest by me I ask,

Would you love me as an ocean..

Would you let me lean on your shoulders,

Would you hear my silence..I cry thou broken but you make me strong,

I run to you in my dreams...

Feel you right here,

Hold your hands not to let go...I may fight with the… Continue

With you...

Posted by Isha joyce on October 10, 2017 at 6:36pm 0 Comments

With you is the journey I begin today,

A comfort zone a secure cover...

See you there and proud that you're by me,

And I say here...

Miss you yet never express,

As long as I have you I fear no shadows as I know you watch over me...Today I say aloud I m in love to the right one,

That who s like me...Hey I wanna say I love you...

Thank you for your love in a silence,

That suffice I ve no qualms no more do I seek..

This will… Continue

' ખાલી શકુંતલાની આંગળી' " ઝૂકેલી ડાળખીનો લીલો વળાંક લઈ એવું તો મનભરી ગાતો, જંગલમાં ધોધમાર વરસે ગુલમ્હોર! ક્યાંક કાગડો થઈ ન જાય રાતો. આજ મારી ફૂંકમાં એવો ઉમંગ સખી, સૂર થઈ ઊડી જાય વાંસળી, કેમ સખી ચીંધ…

Posted by Shital dabhi on October 10, 2017 at 10:41am 0 Comments

' ખાલી શકુંતલાની આંગળી'

" ઝૂકેલી ડાળખીનો લીલો વળાંક લઈ એવું તો મનભરી ગાતો,
જંગલમાં ધોધમાર વરસે ગુલમ્હોર! ક્યાંક કાગડો થઈ ન જાય રાતો.
આજ મારી ફૂંકમાં એવો ઉમંગ સખી, સૂર થઈ ઊડી જાય વાંસળી,
કેમ સખી ચીંધવો પવનને રે હું તો ખાલી શકુંતલાની આંગળી."

#Aniljoshi.. Continue

RUMI

Posted by Hema Patel on October 10, 2017 at 8:57am 0 Comments

All our lives we have looked
into each other's faces.
That was the case today too.

How do we keep our love- secret?
We speak from brow to brow
and hear with our eyes.

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service