Maharshi Mehta
  • Male
  • Gujarat
  • India
Share

Maharshi Mehta's Friends

  • Jay Trivedi
  • Facestorys.com Admin
 

Maharshi Mehta's Page

Latest Activity

Maharshi Mehta liked Maharshi Mehta's blog post એક દ્રુત રચના
Sep 7, 2016
Maharshi Mehta and Jay Trivedi are now friends
Apr 21, 2016
Maharshi Mehta and Facestorys.com Admin are now friends
Jan 27, 2016
Maharshi Mehta's 2 blog posts were featured
Jan 12, 2016
Jinal commented on Maharshi Mehta's blog post એક મરણ પછી
"વાહ "
Dec 31, 2015
Maharshi Mehta posted a blog post

ભૂરું મકાન

આ છે રાત્રી ઝળહળતા સૂર્યપ્રકાશની. રાન વચાળે ઊભો રહી નીરખું મારું મકાન જેની દીવાલો છે ઝાંખી ભૂરા રંગની. જાણે કે હું તાજો તાજો જ ના મૃત્યુ પામ્યો હોંઉં અને ના જોતો હોઉં તે મકાનને એક નવી જ દૃષ્ટિથી.તેણે જોયા છે એંશીથી પણ વધુ ઉનાળા. તેનાં કાષ્ટમાં આધાન થયું ચાર વાર આનંદનું અને ત્રણ વાર શોકનું. ઘરમાં રહેનારા કોઈનું મૃત્યુ થાય ત્યારે રંગાય છે ઘર ફરીથી. મૃતક પોતે તેને રંગે છે, રંગે છે તેને ભીતરથી; કોઈ પીંછી વિના.ઘરની પેલી બાજુ ખુલ્લો વિસ્તાર. પહેલાં જે હતી ફૂલવાડી, તે હવે વેરાન. સ્તબ્ધ ઝાંખરાંનાં…See More
Dec 30, 2015
Maharshi Mehta posted a blog post

મધ્ય શિશિર

મારાં વસ્ત્રોમાંથીપ્રસ્ફુટિત થાય નીલ આભા.       મધ્ય શિશિર.     ખણખણતી ખંજરી હિમની.હું આંખ મીંચું છું.  એક મુલક સૂમસામ ત્યાં એક તિરાડ  જેમાંથી, સીમાની પેલે પારથીચોરી છૂપીથી ઘુસાડવામાં આવે છેમુએલાંને,આણીમેર.  તોમસ ત્રોન્સ્ત્રમરની કાવ્યરચના Midwinter.   તેનો અનુવાદ : મહર્ષિ મહેતાSee More
Dec 12, 2015
Maharshi Mehta's blog post was featured

એક મરણ પછી

આઘાતજે છોડી ગયો હતો અલપઝલપ ઝબૂકતી પ્રલંબ ધૂમકેતુ પુચ્છ.  જે રાખતો આપણને આપણી ભીતરજેનાં લીધે ટીવી પરનાં શબ્દ, ચિત્ર ભાસતાં અસ્ફુટબાઝતો જે ટેલીફોનના તાર પરટાઢાબોળ ટીપાં થઈને. શિયાળાના તડકામાં હું હજુ પણ નીસરું મારી સ્કી પરઅને પસાર પણ થાઉંધીરે ધીરે તે કાંટ્યમાંથી,જેનાં ઝાડ ઝાંખરાં પર બચ્યાં છેહવે બહુ ઓછાં પાંદડાં.તે તો લાગે જૂની ટેલીફોન ડિરેક્ટરીઓમાંથી ફાડેલાં પૃષ્ઠો જેવી,  જેનાં સઘળાં નામ ભરખી ગયું છે ટાઢોડિયું . હજુ લાગે રૂડું  હૃદય ધબકતું હોય, તે સાંભળવાનું      પરંતુ બહુધા દેહ કરતાંઅધિક…See More
Dec 7, 2015
Maharshi Mehta posted a blog post

એક મરણ પછી

આઘાતજે છોડી ગયો હતો અલપઝલપ ઝબૂકતી પ્રલંબ ધૂમકેતુ પુચ્છ.  જે રાખતો આપણને આપણી ભીતરજેનાં લીધે ટીવી પરનાં શબ્દ, ચિત્ર ભાસતાં અસ્ફુટબાઝતો જે ટેલીફોનના તાર પરટાઢાબોળ ટીપાં થઈને. શિયાળાના તડકામાં હું હજુ પણ નીસરું મારી સ્કી પરઅને પસાર પણ થાઉંધીરે ધીરે તે કાંટ્યમાંથી,જેનાં ઝાડ ઝાંખરાં પર બચ્યાં છેહવે બહુ ઓછાં પાંદડાં.તે તો લાગે જૂની ટેલીફોન ડિરેક્ટરીઓમાંથી ફાડેલાં પૃષ્ઠો જેવી,  જેનાં સઘળાં નામ ભરખી ગયું છે ટાઢોડિયું . હજુ લાગે રૂડું  હૃદય ધબકતું હોય, તે સાંભળવાનું      પરંતુ બહુધા દેહ કરતાંઅધિક…See More
Dec 5, 2015
Maharshi Mehta's blog post was featured

આઈસલેન્ડનું વાવાઝોડું

નથી આ કઈં  ધરા ધ્રુજી, આ તો આકાશકંપ.ટર્નરને પણ તેનું ચિત્ર દોરવા, બાંધવું પડ્યું હોત તેને દોરડાંઓ વડે મુશ્કેટાટ.એક હાથમોજું, તે જે હાથમાં પહેરાયું હતું તેનાથીકેટલાય માઈલ દૂર, પસાર થઈ ગયું સડસડાટમારી પાસેથી હજુ હમણાં જ. મેદાનની પેલી બાજુ આવેલા મકાન તરફ જવાહું તોફાનમાં સામી છાતીએ આગળ વધું છું.વાવાઝોડામાં હું ઊડાઊડ કરું છું આમથી તેમ.લેવાય છે મારો એક્સ-રે, મારું અસ્થિપંજર છૂટા થવાની આપે છે અરજી.           ઝંઝાવાતી પવન મને આમથી તેમ ધકેલે છે,હેબતાઈ જાઉં છું હું તેનાથી. હું ભાંગી ગયો, હું ભાંગી ગયો…See More
Nov 29, 2015
Maharshi Mehta posted a blog post

આઈસલેન્ડનું વાવાઝોડું

નથી આ કઈં  ધરા ધ્રુજી, આ તો આકાશકંપ.ટર્નરને પણ તેનું ચિત્ર દોરવા, બાંધવું પડ્યું હોત તેને દોરડાંઓ વડે મુશ્કેટાટ.એક હાથમોજું, તે જે હાથમાં પહેરાયું હતું તેનાથીકેટલાય માઈલ દૂર, પસાર થઈ ગયું સડસડાટમારી પાસેથી હજુ હમણાં જ. મેદાનની પેલી બાજુ આવેલા મકાન તરફ જવાહું તોફાનમાં સામી છાતીએ આગળ વધું છું.વાવાઝોડામાં હું ઊડાઊડ કરું છું આમથી તેમ.લેવાય છે મારો એક્સ-રે, મારું અસ્થિપંજર છૂટા થવાની આપે છે અરજી.           ઝંઝાવાતી પવન મને આમથી તેમ ધકેલે છે,હેબતાઈ જાઉં છું હું તેનાથી. હું ભાંગી ગયો, હું ભાંગી ગયો…See More
Nov 28, 2015
Maharshi Mehta's blog post was featured

રેલપથ

રાતના બે-નો સુમાર. અજવાળી રાત.ટ્રેન થોભી છે એક ખુલ્લા મેદાનની વચ્ચે.    દૂરનાં શહેરની બત્તીઓનાં તેજ-બિંદુ ટમટમે ક્ષિતિજે ઠંડાંગાર.  જેમ માણસ સ્વપ્નમાં એટલો ગરકાવ થઈ જાય કેતેમાંથી બહાર આવ્યા પછી તેને યાદ પણ ન રહેકે તે તેમાં હતો;    અથવા મંદવાડમાં કોઈ એવું પટકાય કે પસાર થતા દિવસોભાસે તેને, ટમટમતાં તેજ-બિંદુ સમાં,જાણે તેજ-બિંદુનું ઝુંડ ક્ષિતિજે,ક્ષીણ અને ઠંડુંગાર.   ટ્રેન ઊભી છે સાવ જ સ્થિર.  રાતના બે-નો સુમાર : ચાંદની પુરબહાર, થોડાક અમથા તારા.     તોમસ ત્રોન્સ્ત્રમરની કાવ્યરચના Tracks.   તેનો…See More
Nov 27, 2015
Maharshi Mehta posted a blog post

રેલપથ

રાતના બે-નો સુમાર. અજવાળી રાત.ટ્રેન થોભી છે એક ખુલ્લા મેદાનની વચ્ચે.    દૂરનાં શહેરની બત્તીઓનાં તેજ-બિંદુ ટમટમે ક્ષિતિજે ઠંડાંગાર.  જેમ માણસ સ્વપ્નમાં એટલો ગરકાવ થઈ જાય કેતેમાંથી બહાર આવ્યા પછી તેને યાદ પણ ન રહેકે તે તેમાં હતો;    અથવા મંદવાડમાં કોઈ એવું પટકાય કે પસાર થતા દિવસોભાસે તેને, ટમટમતાં તેજ-બિંદુ સમાં,જાણે તેજ-બિંદુનું ઝુંડ ક્ષિતિજે,ક્ષીણ અને ઠંડુંગાર.   ટ્રેન ઊભી છે સાવ જ સ્થિર.  રાતના બે-નો સુમાર : ચાંદની પુરબહાર, થોડાક અમથા તારા.     તોમસ ત્રોન્સ્ત્રમરની કાવ્યરચના Tracks.   તેનો…See More
Nov 21, 2015
Maharshi Mehta's blog post was featured

દબાણ હેઠળ

નીલ આકાશનોપડઘાતો, એંજિન - ઘેરો, કાન ફાડી નાખતો અવાજ.અમારો મુકામ સમુદ્રની વચ્ચોવચ,આ સતત કંપતી, ધ્રૂજતી એવી અમારી કામ કરવાની જગાજ્યાં મહાસાગરનાં ઊંડાણમાંપ્રસ્તર ખૂલી પણ શકે અચાનકને ટેલિફોનો મારવા લાગે ફુંફાડા. રમણીયતા પર નજર નાખવાનું બને અલપ ઝલપમાત્ર બાજુમાંથી પસાર થતાં   ઉતાવળે ઉતાવળે.   ખેતરનાં મબલખ મોલ,પીળા વહેળામાં ભળેલા અગણીત રંગ.  મારા મસ્તકમાં રહેલી ઉદ્વિગ્ન પ્રતિછાયા ખેંચાય તે તરફ.દાણામાં ગુપચુપ પેસીને સોનું થાવાનાં તેને કોડ.  રાત ઢળી.મધરાતે હું સુવા ભેગો થયો.મોટી નૌકા તરતી મેલે નાની…See More
Nov 15, 2015
Maharshi Mehta posted a blog post

દબાણ હેઠળ

નીલ આકાશનોપડઘાતો, એંજિન - ઘેરો, કાન ફાડી નાખતો અવાજ.અમારો મુકામ સમુદ્રની વચ્ચોવચ,આ સતત કંપતી, ધ્રૂજતી એવી અમારી કામ કરવાની જગાજ્યાં મહાસાગરનાં ઊંડાણમાંપ્રસ્તર ખૂલી પણ શકે અચાનકને ટેલિફોનો મારવા લાગે ફુંફાડા. રમણીયતા પર નજર નાખવાનું બને અલપ ઝલપમાત્ર બાજુમાંથી પસાર થતાં   ઉતાવળે ઉતાવળે.   ખેતરનાં મબલખ મોલ,પીળા વહેળામાં ભળેલા અગણીત રંગ.  મારા મસ્તકમાં રહેલી ઉદ્વિગ્ન પ્રતિછાયા ખેંચાય તે તરફ.દાણામાં ગુપચુપ પેસીને સોનું થાવાનાં તેને કોડ.  રાત ઢળી.મધરાતે હું સુવા ભેગો થયો.મોટી નૌકા તરતી મેલે નાની…See More
Nov 14, 2015
Maharshi Mehta's 2 blog posts were featured
Nov 7, 2015

Profile Information

First Language
Gujarati
Second Language
Hindi
How did you come to know about us?
There was a mention of this website at a lecture of Anil Joshi at Vushwa Kosh trust, ahmedabad on the 28th October, 2015.
Interests
Translation, poetry, to read about world affairs, to learn new things.

Maharshi Mehta's Blog

ભૂરું મકાન

Posted on December 30, 2015 at 6:20pm 0 Commentsઆ છે રાત્રી ઝળહળતા સૂર્યપ્રકાશની. રાન વચાળે ઊભો રહી નીરખું મારું મકાન જેની દીવાલો છે ઝાંખી ભૂરા રંગની. જાણે કે હું તાજો તાજો જ ના મૃત્યુ પામ્યો હોંઉં અને ના જોતો હોઉં તે મકાનને એક નવી જ દૃષ્ટિથી.

તેણે જોયા છે એંશીથી પણ વધુ ઉનાળા. તેનાં કાષ્ટમાં આધાન થયું ચાર વાર આનંદનું અને ત્રણ વાર શોકનું. ઘરમાં રહેનારા કોઈનું મૃત્યુ થાય ત્યારે રંગાય છે ઘર ફરીથી. મૃતક પોતે તેને રંગે છે, રંગે છે તેને ભીતરથી; કોઈ પીંછી વિના.

ઘરની પેલી બાજુ ખુલ્લો વિસ્તાર. પહેલાં જે હતી…

Continue

મધ્ય શિશિર

Posted on December 12, 2015 at 7:32am 0 Comments

મારાં વસ્ત્રોમાંથી

પ્રસ્ફુટિત થાય નીલ આભા.       

મધ્ય શિશિર.    

 

ખણખણતી ખંજરી હિમની.

હું આંખ મીંચું છું.  

એક મુલક સૂમસામ 

ત્યાં એક તિરાડ  

જેમાંથી, સીમાની પેલે પારથી

ચોરી છૂપીથી ઘુસાડવામાં આવે છે

મુએલાંને,

આણીમેર.

 

 

તોમસ ત્રોન્સ્ત્રમરની કાવ્યરચના Midwinter.   તેનો અનુવાદ : મહર્ષિ મહેતા

એક મરણ પછી

Posted on December 5, 2015 at 3:26am 3 Comments

આઘાત

જે છોડી ગયો હતો અલપઝલપ ઝબૂકતી પ્રલંબ ધૂમકેતુ પુચ્છ.  

જે રાખતો આપણને આપણી ભીતર

જેનાં લીધે ટીવી પરનાં શબ્દ, ચિત્ર ભાસતાં અસ્ફુટ

બાઝતો જે ટેલીફોનના તાર પર

ટાઢાબોળ ટીપાં થઈને. 

શિયાળાના તડકામાં હું હજુ પણ નીસરું મારી સ્કી પર

અને પસાર પણ થાઉં

ધીરે ધીરે તે કાંટ્યમાંથી,

જેનાં ઝાડ ઝાંખરાં પર બચ્યાં છે

હવે બહુ ઓછાં પાંદડાં.

તે તો લાગે જૂની ટેલીફોન ડિરેક્ટરીઓમાંથી ફાડેલાં પૃષ્ઠો જેવી,  

જેનાં સઘળાં નામ…

Continue

આઈસલેન્ડનું વાવાઝોડું

Posted on November 28, 2015 at 5:59am 0 Comments

નથી આ કઈં  ધરા ધ્રુજી, આ તો આકાશકંપ.

ટર્નરને પણ તેનું ચિત્ર દોરવા, બાંધવું પડ્યું હોત તેને દોરડાંઓ વડે મુશ્કેટાટ.

એક હાથમોજું, તે જે હાથમાં પહેરાયું હતું તેનાથી

કેટલાય માઈલ દૂર, પસાર થઈ ગયું સડસડાટ

મારી પાસેથી હજુ હમણાં જ.

 

મેદાનની પેલી બાજુ આવેલા મકાન તરફ જવા

હું તોફાનમાં સામી છાતીએ આગળ વધું છું.

વાવાઝોડામાં હું ઊડાઊડ કરું છું આમથી તેમ.

લેવાય છે મારો એક્સ-રે, મારું અસ્થિપંજર છૂટા થવાની આપે છે…

Continue

Comment Wall

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

  • No comments yet!
 
 
 

Blog Posts

Keep smiling

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 23, 2019 at 8:29am 0 Comments

Keep smiling

Thursday,23rd May 2019

 

Smile and happiness

always appear on the face

anyone can notice it

when coming in contact and greet

 

it emanates from within

and it is clearly seen

but if you frowning upon

the visible anger is also shown

 

the purity of a…

Continue

Only preservation

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 23, 2019 at 8:23am 0 Comments

 

Only preservation

Thursday,23rd May 2019

 

I am not silent

or remain silent

but show through eyes

and honestly try

 

I have only one vision

with no confusion

and aim for consolidation

with the touch of human relation

 

I can respond to an honest…

Continue

Next to God

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 23, 2019 at 8:18am 0 Comments

Next to God

Thursday,23rd May 2019

 

In this world

I have often told

there is no other

except for mother

 

I owe

and bow

my head in recognition

for her holy relation

 

she is my strength and

I can go to any length,

to explain her role

how…

Continue

No parallel for freedom

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 3:04pm 0 Comments

No parallel for freedom

Wednesday,22nd May 2019

 …

Continue

Light is within

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 3:01pm 0 Comments

Light is within

Wednesday,22nd May 2019

 …

Continue

Their own contribution

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 2:56pm 0 Comments

Their contribution here

Monday,19th May 2019

 

You are a human being

but always try to bring

some kind of happiness

and wear a smile on the face

 

sometimes you are lucky

and remain blessed by an almighty

the person feels so much excited

and remains…

Continue

Nothing concerns us

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 6:11am 0 Comments

Nothing concerns us 

​​​​​​​Monday,20th May 2019…

Continue

Count no days

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 6:00am 0 Comments

Count no days

Tuesday,20th May 2019

 …

Continue

With decent behavior

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 5:59am 0 Comments

With decent behavior

Tuesday,20th May 2019

 …

Continue

Never hurt feelings

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 20, 2019 at 6:15am 0 Comments

Never hurts feelings

Monday,20th May 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service