જો ઉનાળા તારી ઋતુનું સ્વાગત

જો ઉનાળા તારી ઋતુનું સ્વાગત કેવું થાય છે ,

શહેર આખુ રખડતો માનવી ઘરમાં પુરાય છે .

ચાર વાગ્યાની ચા ની ચુસ્કીયોની જગ્યા ,

ઠંડાપીણા અને જ્યુસ વડે છીનવાય છે . 

વૃક્ષોને જડમૂળ માંથી કાપનાર પોતે ,

છાયાની શોધમાં ફરતો દેખાય  છે .જો ઉનાળા તારી ...

 થાય ફળો ના રાજા સર્વે સમ્માનીત ,

બસ આપનો જ તિરસ્કાર થાય  છે .

                                                   

જીવતો જાગતો આ માનવી ,

મમી બની બહાર જાય છે .

 

ક્રોધિત થઈને પોતે ઉકળે ,

ને દોષ તારા પર ઠલવાય છે .જો ઉનાળા તારી ...

 

જેમ કદમ તારો પડે એના વતનમાં ,

ભલે પધાર્યા કહી બીજે ઉપડી જાય છે .

તારી બપોરની કઠોરતા અનુભવીને ,

બાળકોને નિબંધ સ્વરૂપે પ્રશ્ન પુછાય છે 

"અલી" જણાવે છે હાલ તારા સ્વાગતનું ,

તને કેટલું દેખાય છે ? કેટલું તને આ સંભળાય છે ? જો ઉનાળા તારી ...

- અલી  અસગર દેવજાની 

 

Views: 58

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

present failure

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2019 at 4:06pm 0 Comments

Present failure

Tuesday,18th June 2019

 …

Continue

With colorful flowers

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2019 at 3:59pm 0 Comments

With colorful flowers

Tuesday,18th June 2019

 …

Continue

New to heart

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 18, 2019 at 3:56pm 0 Comments

New to heart
Tuesday,18 th June 2019
 
It is a beautiful…
Continue

Lines are drawn

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2019 at 8:59am 0 Comments

Lines are drawn 

Monday,17th June 2019

The lines are drawn

the vision has shown 

the clear path for the peace

and life to be spent with an ease

no one else

but He only pleases

makes no misses

and life just…

Continue

He delivers

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2019 at 8:48am 0 Comments

 

He delivers

Sunday,16th June 2019

 

He never speaks

but tracks

the human route

and shoots his mercy arrow

 

no one gets wounded

but his presence is sounded

the blessing is showered

the long-awaited thirst is quenched

 

his secret stick delivers the…

Continue

Find yourself

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 17, 2019 at 8:31am 0 Comments

Find yourself

Monday,17th June 2019

Find yourself as a blessed one

when you find the flower in the desert

with beautiful petals just opened

and its fragrance was spread

it is a divine signal

meant for some individuals

as it appears rare

and…

Continue

Not beauty alone

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 16, 2019 at 9:39am 0 Comments

Not beauty alone

Saturday,15th June 2019

 …

Continue

Love bridge

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 16, 2019 at 9:19am 0 Comments

Love bridge

Sunday,15th June 2019

 

It is a natural bridge

to bridge and join two souls

with the natural environment

and harmoniously present

 

I want to cross over

and cover

my unfilled wish

with only one ambition

 

you may be hiding

somewhere without…

Continue

ऐसे मेरे पापा है!!

Posted by Gita Negi on June 16, 2019 at 6:14am 0 Comments

‍‍क्या केहने उस शक्श के

जो  मुझको  सुबह जागते  थे

ना उठने पे, अपनी गोद में

जब्रन मुझे  उठाते  थे !

ठंडा  पानी दाल सर तब ,

प्यार से वो समझते थे !

प्यार-डपट और पिटाई करके

जीने का अंदाज़ सिखाते थे ,

बुरा -  भला किसे कहते है

हमको वो  बतलाते  थे !

वक़्त, श्रम  और जान की कीमत 

हमको महसूस कराते थे !

दूर से आता देख उन्हें,

छोड़ सभी खेल हम

दौड़े   घर चले आते थे !

उनके आने से पहले ही

पढ़ने हम लग जाते थे !

ना दिखे वो कभी वक़्त…

Continue

With the child

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 15, 2019 at 9:52am 0 Comments

With the child

Saturday,15th June 2019

 

It is an anxiety

that takes us to an almighty

with a lot many questions

for life and its relation

 

it is the problem

with an adult to tackle them

they have a selfish end

that sends them with unanswered signals

 

what has…

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service