ચાલ એક આંટો બહાર મારી આવીએ, બંધનોથી મુક્ત હવાને માણી આવીએ. આમ તો સ્થળ ક્યાં કોઈ પણ બાકી હવે ? કોઈના દિલ સુધી લટાર મારી આવીએ. આપવાની મઝા શું હોય છે એ જાણવા, વૃક્ષ કે પછી વાદળને મળી આવીએ. હસ્તરેખાઓ સુકાઈ જાય એ સારું નહિં, કો’કના આંસુ લૂછી એને પલાળી આવીએ.

Views: 54

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

"मैं तेरी माँ हूँ !"

Posted by Gita Negi on August 14, 2020 at 5:42pm 0 Comments

‍‍‍"‍‍‍कमजोर नहीं  मैं,

बस तेरी माँ हूँ!

ख्वाहिशे हज़ारो

कुर्बान  कर दिया करती हूँ,

गुमान नहीं  खुद पे ,

इस कदर प्यार करती हूँ!

दूरिया हज़ारो मिलो की सही अपने दरमियान

बलाए तेरी आज भी खुद पे वार  लेती हूँ !

तुझपे जो कोई आँच आये ,

खुदको आगे खड़ा  मैं रखती हूँ !

जरुरी नहीं तुझे जकड़के  रखू अपने पास,

तुझे तेरी ख्वाहिशें पुर्ण करने  छोड़ देती हूँ!

बंदिशे नज़र नहीं आती तुझे मेरे संग

जब कभी…

Continue

पीली शर्ट..

Posted by Aarti Sanjay Bhagat on August 14, 2020 at 5:37pm 0 Comments

सुनो,

हा माना...

नजरों से बहुत दूर हूँ तुम्हारे

मीलों का अंतर है

अब बातें भी कम हुवा करती हैक्या तुम्हे मेरी यादें सताती नहीं,

जब वों पीली शर्ट पहनतें होंगे

जो मैंने प्रेस करके रखी थी, उस शर्ट का वो टूटा हुवा बटन तुम्हारे करीब होकर सिया था मैंने,

तुम्हारा मेरी गालों को सहलाना..

क्या कभी महसूस करते हो मेरी सांसों को जो तुम्हारी साँसों में घुल चुकी थी..

क्या कभी मेरी तरह तुम भी इन पलों को याद कर अकेले ही मुस्कुराया करते हो… Continue

A poet!

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 14, 2020 at 1:21pm 0 Comments

Dreaming wonders together!

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 13, 2020 at 8:00am 0 Comments

Our imagination have no limits. Our thoughts, our feelings, the sensation reaches another level when we dream about both of us together. We see us smiling, we see us wrapping each other in our arms when either of us needs anybody. We build our homes and spread happiness all around. He have faith in what I see. We promise to stick together whether it be in ups or downs. Yes, he deserves to be loved and she deserves to be cared. They are keepers. Keepers dreaming wonders in each other's…

Continue

Insomniac

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 9, 2020 at 10:47am 0 Comments

He is magical!

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 8, 2020 at 6:46pm 0 Comments

Blended

Posted by Vrushali Anil Sonawane on August 8, 2020 at 9:05am 0 Comments

© 2020   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service