આ છે રાત્રી ઝળહળતા સૂર્યપ્રકાશની. રાન વચાળે ઊભો રહી નીરખું મારું મકાન જેની દીવાલો છે ઝાંખી ભૂરા રંગની. જાણે કે હું તાજો તાજો જ ના મૃત્યુ પામ્યો હોંઉં અને ના જોતો હોઉં તે મકાનને એક નવી જ દૃષ્ટિથી.

તેણે જોયા છે એંશીથી પણ વધુ ઉનાળા. તેનાં કાષ્ટમાં આધાન થયું ચાર વાર આનંદનું અને ત્રણ વાર શોકનું. ઘરમાં રહેનારા કોઈનું મૃત્યુ થાય ત્યારે રંગાય છે ઘર ફરીથી. મૃતક પોતે તેને રંગે છે, રંગે છે તેને ભીતરથી; કોઈ પીંછી વિના.

ઘરની પેલી બાજુ ખુલ્લો વિસ્તાર. પહેલાં જે હતી ફૂલવાડી, તે હવે વેરાન. સ્તબ્ધ ઝાંખરાંનાં હિલોળા, ઝાંખરાંનાં પેગોડા, ખૂલતું જ્યાં મૂળ પાઠનું લખાણ, ઝાંખરાંનાં ઉપનિષદો, ઝાંખરાંનો વાઈકિંગ કાફલો, ડ્રેગનનાં માથાં, લાંબાં ભાલાં, ઝાંખરાંનું સામ્રાજ્ય. 

જ્યાં ઝાંખરાં ઊગી નીકળ્યાં છે તે બગીચા ઉપર ઊડે છે અહીંથી તહીં, ફરી ફરીને  ફેંકાયેલાં બૂમરેંગની છાયા. તેનો સંબંધ છે, મારા કરતાં ઘણાં સમય પહેલાં કોઈ જે રહેતું હતું આ ઘરમાં, તેની સાથે. કોઈ,  એક બાળક સરખું. એક અભિલાષા નિસરે તેનાં  અંતરતલથી, એક વિચાર, સંકલ્પમાંથી જન્મેલો વિચાર: “સર્જન કરો ..... ચિતરો...”. કાળની નિયતિથી પોતાને ઉગારવા માટે જ તો.  

આ મકાન લાગે છે કોઈ બાળકે દોરેલા ચિત્ર સમું. અવેજમાં લીધેલી બાલ સહજતા જે થઈ ગઈ વયસ્ક કારણ કે કોઇએ અકાળે ત્યજી દીધો છે બાળક હોવાનો કારભાર. ખોલો કમાડ, અંદર જાવ! ભીતર વસે; છતમાં સંક્ષોભ અને દિવાલોમાં શાંતિ. પલંગની ઉપર લટકે છે શિખાઉ ચિત્રકારે ચીતરેલું સત્તર સઢવાળા વહાણનું એક ચિત્ર કે જેમાંના અશાંત સમુદ્ર અને તોફાની પવનને, જેર નથી કરી શકતી સોનાની ફ્રેમ.

નિત્ય અહીં જીવનનું પરોઢ! જીવનમાં નિર્ણયની ક્ષણો આવી તે પહેલાંનો સમય, બદલી ન શકાય તેવા વિકલ્પોનું વરણ કર્યું  તે પહેલાનો સમય.  હું કૃતકૃત્ય  છું મારા આ જીવન માટે! અને છતાં સાલે છે  મને ખોટ, મેં જે વિકલ્પો જતા કર્યા તેની. જે જે રૂપરેખાઓ દોરી હતી તે સઘળી, ચહે થવા મૂર્ત.  

જળ પર, દૂર દૂર જતી મોટરબોટ વિસ્તારે છે ગ્રીષ્મની આ રાત્રિની ક્ષિતિજને. ઝાકળબિંદુના બૃહદદર્શક કાચમાં વિસ્તરે, હર્ષ અને શોક બંને. આપણે એ વાત ખરેખર જાણતા નથી પરંતુ બરાબર સમજીએ છીએ: આપણાં જ જીવનની છે એક ભગિની નૌકા, જે ખેડે છે એક તદ્દન નોખી સફર. પ્રજ્વલે સૂર્ય ત્યારે દ્વિપોને પેલે પાર.

 

તોમસ ત્રોન્સ્ત્રમરની કાવ્યરચના The Blue House.   તેનો અનુવાદ : મહર્ષિ મહેતા

Views: 137

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

What To Consider For Identifying The Affordable Movers

Posted by Monali Swain on April 11, 2020 at 2:29pm 0 Comments

Relocation needs are more in numbers. You need to manage all and that to be as per the budget. This is true that shifting asks for the investment and how much it should be varied on different things. So,…

Continue

How To Evaluate A Landlord

Posted by Monali Swain on April 10, 2020 at 3:00pm 0 Comments

You are searching for the new place to stay, and you are not giving importance to know the landlord more, then you are making a mistake. You should know how the landlord is and then you can think to be part…

Continue

Posted by Facestorys.com Admin on January 21, 2020 at 4:49am 0 Comments

Never helpless

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:56pm 0 Comments

Each of us is born magician,

but we should know how to

use our magic wand-------- Sania Zakir

 

Never helpless

Sunday, October 20, 2019

6:34 AM

                         

Never under-estimate human brings

they are committed to bring

the miracles on the earth

for all of us to…

Continue

Wedded to non-violence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:39pm 0 Comments

Wedded to non-violence

Sunday,20th October 2019

 

I must speak

even though my heart is weak

it can never trick

it shall never throw stone or brick

 

it has wedded to non-violence

in true form of love's essence,

it has paramount importance

and everybody must seize the…

Continue

Joy of life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 20, 2019 at 12:33pm 0 Comments

Joy of life
Sunday, 20th October 2019
 
Who can dare see through my…
Continue

Seek my shelter

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 3:14pm 0 Comments

Seek my shelter

Friday,18th October 2019

 …

Continue

Passage of time

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 18, 2019 at 12:55pm 0 Comments

Passage of time
Friday,18th October 2019
 
Take me not into an…
Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

free passage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on October 17, 2019 at 5:12pm 0 Comments

If you can not go physically.. then let me take you

virtually and spiritually ...#the journey

                                                          ….. Brenda Pointer

 

 

Free passage

Thursday,17th October 2018

 

Reach me out

and talk about

your internal problems

I shall…

Continue

© 2020   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service