મન અનુભવશે

 

પ્રભુ નો પાડ માણો

જિંદગી માં વિતાવો સારી ક્ષણો

કરી જાણજો જિંદગી ની સફર

વચન ને રાખજો હંમેશા અફર।

 

કરજો પ્રાર્થના એવી કે પંગત માં ના બેસવું પડે 

અને પંગત એવી મળે જેમાં તપસ્વી આવી પડે

પોતાના હાથે ભોજન પીરસે

અને ગરીબો નો આશીર્વાદ લે।

 

જમાડવાની મજા અનેરી છે

કોઈ ની દુઆ તમને ફળેલી છે 

તમારા હાથે આજે કોઈક જમી રહયું છે

અંતર ની આશિષ ખરા મન થી આપી રહ્યું છે।

 

ભગવાને તમને મન મૂકી ને આપ્યું છે

મન પણ વિશાળ કરી આપ્યુ છે

દિલ ને ના પૂછ શો પણ આંખો બંધ કરી દેજો

અન્નદાતા તમને સ્વયં પુછે એ પહેલા આશીર્વાદ લઇ લેજો।

 

લોકો વરસ ના બે ચાર દિવસ આવો લ્હાવો લઇલે છે

પણ આ અવસર તો વારંવાર મ્હાલવા જેવો છે

એમના ચેહરાપર નો ભાવ વાંચવાની કોશિશ કરજો

સાક્ષાત પ્રભુ નો પ્રસાદ મળ્યાજ કરજો। 

 

નિહાળો દીનાનાથ ને ગરીબ ના સ્વાંગ માં

ખરો અવસર છે પામવાનો આ રમઝાન માં

તમારી કમાઈ નો થોડો હિસ્સો દિલ થી દાન કરજો

એની મહેરબાની નો હિસ્સો તમને જરૂર થી મળજો।

 

એને કોઈપણ રૂપ માં નિહાળો

તમને અનુભવ થશે નીરાળો

ગરીબ નો આશીર્વાદ તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરશે

પણ આપણે જો તેમને હાશ આપીએ તોજ આપણું મન અનુભવશે।  

Views: 14

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Population bomb

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 16, 2018 at 3:21pm 0 Comments

Population bomb

Tuesday, January 16, 2018

8:09 PM

Population bomb

 

Tuesday, January 16, 2018

8:09 PM

 

"Population control" was implemented

It seemed it was forcefully planted

Thereafter, nobody has attempted at it

There was…

Continue

In olden days

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 16, 2018 at 12:59pm 0 Comments

In olden days

 

Tuesday, January 16, 2018

1:54 PM

 

The poets were given patronage in royal court room

The kings used to take them on battle field to encourage them

They used to sing poems motherland 

And put spirit to fight till an…

Continue

Racism in question

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 16, 2018 at 12:55pm 0 Comments

 

Racism in question

Tuesday, January 16, 2018

5:47 PM

One should feel proud of his or her race

When you come to face

Any eventuality for the pride

The races should not stand divided

The belongingness and pride comes from racial background

This is proved on the…

Continue

Try to hold

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2018 at 5:35am 0 Comments

Try to hold

Monday, January 15, 2018

10:52 AM…

Continue

Decades old

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2018 at 5:06am 0 Comments

Decades old

Monday, January 15, 2018

10:13 AM

For decades

That have faded

Into bad memory

The country is feeling sorry

 

The stupid politicians have played gimmick

Un der the arrogance leadership, it has struck

Misfortune and…

Continue

Gift from thee

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2018 at 1:25am 0 Comments

Gift from Thee

Monday, January 15, 2018

6:22 AM

Human birth is considred as best

It is how you pass through the tastes

Many people succumb to the circumstances

The misson of noble life is loosing…

Continue

मानवता का धर्म

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 11, 2018 at 12:00pm 0 Comments

मानवता का धर्म

Thursday, January 11, 2018

5:39 PM

मानवता का धर्म

 

हर चीज का एक वक्त है

आदमी और औरत मुक्त है

कोन कैसा सम्बन्ध रखना चाहता है !

वो निजी मामला है।

 

संबंध एक अटूट  डोर है

पर ज्यादा शोर होता है

कई लोग उसमे…

Continue

Media reports

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 11, 2018 at 11:27am 0 Comments

Media reports

Thursday, January 11, 2018

4:36 PM

Media reports on all issues

What we see it as an art face!

Some may like sensatuinal news

And some secions are special views

 

The society has developed criminal mind

The rape, dowry…

Continue

Inhuman acts

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 11, 2018 at 1:18am 0 Comments

Inhuman acts

Thursday, January 11, 2018

6:34 AM

We are not worth

If till death

Involve in inhuman acts

And get worst comments from people

If you are hardened criminal

No one shall approach in individual capacity

Render some piece of advice

And face the…

Continue

Fortunate

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 11, 2018 at 12:53am 0 Comments

Fortunate

Thursday, January 11, 2018

6:14…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service