-: અજન્મી કવિતા :- કોરા કાગળની ખાલી કુખ પર હાથ ફેરવતા હું કંપી ઊઠી ને અસ્પષ્ટ શબ્દો સરી પડ્યા મારા મુખેથી ..... ઓ મારા અજન્મા બાળક ! નિમિત્ત બનનારી તારી આ 'મા' એક અસફળ સ્ત્રીનું ઉદાહરણ છે ..... સફળત…

-: અજન્મી કવિતા :-

કોરા કાગળની
ખાલી કુખ પર હાથ ફેરવતા
હું કંપી ઊઠી
ને અસ્પષ્ટ શબ્દો
સરી પડ્યા મારા મુખેથી .....
ઓ મારા અજન્મા બાળક !
નિમિત્ત બનનારી તારી આ 'મા'
એક અસફળ સ્ત્રીનું
ઉદાહરણ છે .....
સફળતા મારા પડછાયાથી
જોજનો દૂર ભાગે છે ....
એટલે મન હોવા છતા પણ
હું તને જન્મ
નથી આપી શકતી ....
હું તને ભયભીત ને તિરસ્કૃત
ન જોઈ શકું,
એટલે વ્યાજબી છે કે તું મારી
નિર્જીવ આકાંક્ષાઓ વચ્ચે
જન્મ ધારણ ન કરે .....
હું જીવી લઈશ, તારા શ્રાપ ના
ઓઠા હેઠળ....
તું શ્રેષ્ઠ જ હશે
મારી કલ્પનાઓના આકાશમાં
તું શ્રેષ્ઠ જ છે
ને આ વાસ્તવિકતાની ધરતી પર
હું એક અદના ઈન્શાન...
તારી  "મા" ન બની શકેલ
હું બદનશીબ
તને એમ પણ નથી કહી શકતી
કે તું ખૂબ ખૂબ જીવે

©હેમશીલા માહેશ્વરી "શીલ"

Views: 2

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Ahmedabad Poetry Festival

             


Blog Posts

શબ્દો નું મૌન

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 23, 2017 at 12:16am 0 Comments

 

શબ્દો નું મૌન

 

શબ્દો નું મૌન વિનાશ ને…

Continue

On mind

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 22, 2017 at 11:52pm 0 Comments

On mind

 

Until your face lines…

Continue

My best female friend

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 20, 2017 at 11:04pm 0 Comments

My best female friend

 

What did I see in…

Continue

God you are

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 20, 2017 at 12:06pm 0 Comments

God you are

 

It is social…

Continue

Open exposure

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 20, 2017 at 4:15am 0 Comments

Open exposure

 

Love has master…

Continue

Source

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 20, 2017 at 4:00am 0 Comments

Source

 

You are no fool

You must…

Continue

હવે મુકો પ્રસ્તાવ

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 19, 2017 at 11:54pm 0 Comments

હવે મુકો પ્રસ્તાવ

 

સવાલ લાગણીઓનો…

Continue

દેશ નું નામ

Posted by Hasmukh amathalal mehta on June 19, 2017 at 4:28pm 0 Comments

દેશ નું નામ

મારી નજર છતપર ચોંટી

વિચાર્યું કેવી…

Continue

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service