દેશ નું નામ

મારી નજર છતપર ચોંટી
વિચાર્યું કેવી રીતે સહીશું એની સોટી ?
આજે કેટલો બધો જુલ્મ આપણે કરી રહ્યા છીએ
નાના ભૂલકાંઓને પણ હવસ નો શિકાર બનાવી રહ્યા છીએ।


શા માટે કોઈ દેહાંતદંડ નો વિચાર કરતુ નથી?
શા માટે આપણે તેમને દેશનીકળો કરતા નથી ?
બિહાર અને ઉત્તરપ્રદેશ માં જાણે છૂટો દોર આપ્યો છે ?
અરે ન્યાયાધીશ પણ લાંચ લઇ જામીન આપે છે!

શરાબ અને લૂંટ આ જાણે મહત્વ ના ઉદ્યોગો
ઉપર થી પોલીસ નો દમનકારી મોભો
દરેક ને લખપતિ રાતોરાત થવું છે
ઘેરઘેર બંદુકો રાખવી અને શરાબ નું જ વેચાણ કરવું છે।

શા માટે તેમનો નાગરિક અધિકાર છીનવતા નથી ?
શા માટે તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરી લેતા નથી ?
લગાવો કોરડા જાહેર માં અને મોઢું કાળું કરો
બેસાડો ગધેડા પર અને આપો જાકારો !

આજ છે ઉકેલ
રાષ્ટ્ર આજે છે બેહાલ
આતંકવાદી અને અલગાવવાદી
ભયભીત કરે છે આબાદી।

આપણી પ્રજા ને ત્યા વસવાદો
તેમની એકહથ્થું ઈજાશાહી ને તોડી દો
રવાના કરી દો જે હિંસા ફેલાવે છે
આપણા દેશ નું નામ કલંકિત કરે છે।

Views: 13

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Friendversary

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 20, 2018 at 2:00am 0 Comments

friendversary

 

Friday, April 20, 2018…

Continue

The need for an hour

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 20, 2018 at 1:35am 0 Comments

 

The need for an hour

 

Thursday, April 19, 2018

8:57 PM

 

What is need of an hour?

Do we not want an hour?

For the nation, for the self and for all

Is it the thought of an individual?

 

Will only religion takes us…

Continue

Rightly said

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 19, 2018 at 5:32am 0 Comments

 

Rightly said

 

Thursday, April 19, 2018

10:48 AM

 

It is rightly said

No rules are laid

For poets to prove

And make belief

 

It is self-elevation

To write in relation

With the scenario around

The theme has to…

Continue

Rich divine cottages

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 19, 2018 at 5:14am 0 Comments

 

Rich divine cottages

 

Thursday, April 19, 2018

10:29 AM

 

In India, you find rich divine cottages

Where Vedic time pictures are put by an artists

The Gods and Goddesses appear

In rich emeralds and bar the golden…

Continue

No age in love

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 19, 2018 at 2:36am 0 Comments

No age in love

 

Thursday, April 19, 2018…

Continue

Sunshine

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 19, 2018 at 1:42am 0 Comments

 

Sunshine

 

Thursday, April 19,2018

6: 41 AM

 

How come life shine? 

When there is the absence of divine feeling! 

When you think of no noble work

Escape always with tricky words

 

Sun rises as usual

We get up and get seized…

Continue

लोगों का होंसला

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 18, 2018 at 4:27pm 0 Comments

लोगों का होंसला
 
Wednesday, April 18, 2018
8: 50…
Continue

Human ignorance Tuesday, April 17, 20189:13 PM What do we call about ignorance?Or deliberate innocenceWhen some tries to rape the childAnd we stand there as a blind person We have stooped below the d…

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 17, 2018 at 4:05pm 0 Comments

Human ignorance

Tuesday, April 17, 2018

9:13 PM

What do we call about ignorance?

Or deliberate innocence

When some tries to rape the child

And we stand there as a blind person

We have stooped below the dignity

And shame our existence really

God had sent us to perform…

Continue

No complete home

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 17, 2018 at 3:38pm 0 Comments

No complete home

 

Tuesday, April 17, 2018

8:57 PM

 

There is no com[plete home

If no one is there to welcome

The woman takes charge of everything

When the husband is out for  earning

 

It is totally her domain

And remains…

Continue

No possibility

Posted by Hasmukh amathalal mehta on April 17, 2018 at 4:44am 0 Comments

No possibility
 
Tuesday, April 17, 2018
9: 45 AM…
Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service