એક સાંજ...

સાંજ વીતી આકરી
તારા વગર ...
વરસતો વરસાદ ,
ખાલી મનની કોતરો
પર ખળખળ વહી
રડતો રહ્યો ..
કોઈ હૃદય નીચવી
આભથી વરસતું રહ્યું ,
વૃક્ષો લહેરાતા આનંદથી નાચતા રહયા
એક હોડી કાગળની
આમતેમ ફંગોળાતી
આખરે એક દીવાલે
ઊંડા શ્વાસ લેતી
ઉભી રહી ,
પાંખ ફફડાવતો એક મોર
જરાક જ ઉડ્યો
ને ફરી ...
સંતાઈ ગયો એક પિંજરામાં .
સદીઓના વિરહથી
પીડાતો આ સમય
વહેતો રહે છે
બસ ....
વહેતો જ રહે છે .

-મનીષા જોબન દેસાઈ

Views: 8

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Gujarat International Cultural Festival

             


Blog Posts

Here I stand

Posted by Isha joyce on November 15, 2017 at 5:25pm 0 Comments

Let me in your arms cried my soul,

Hear me, this heart bleeds, hold me as I fall again and again..

A silence kills, no more can I take .. I didn't walk there but you said to...How do I live without you...love me true ...

My world is darkened and my fears are huge...if I didn't walk then that was for a fear of losing you...or break within ...I need you now hear me say ..let me walk by you...

Watch me cry... would you be happy...

I await for your… Continue

I cry for you.

Posted by Isha joyce on November 15, 2017 at 5:07pm 0 Comments

You were among all that lied.

Didn't I say before I wouldn't walk by the river but you said trust again and I did...

The one that taught me to trust no more walks by me...

Now where else do I go...which direction do I take...Go not away from me but I will if you wouldn't want me by you..

I ll fly away to distant lands may be a silence you did hear from me but not again a word I say...You left me alone as all did..

I hate you you liked you ll stay… Continue

એના પણ લેખ

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 15, 2017 at 3:27pm 0 Comments

એના પણ લેખ

 

જિંદગી ની તમામ યાદી

લાવે ચોક્કસ બરબાદી

પણ યાદગાર યાદ

બને રહે એક સંવાદ।

 

જીવન ની ખુબસુરત પળ

ધસી આવે આંખોમાં જળ

જો હોય મન નિર્મળ

તો નયનો રહે હંમેશા સજળ।

 

જેની યાદ આવતાજ  વ્યગ્ર થાય મન

કાંપે થરથર…

Continue

" I have Many Problems in my Life. But My lips don't khow that." *They always Smile : #CHARLIE CHAPLIN.

Posted by Shital dabhi on November 14, 2017 at 2:50pm 0 Comments

" I have Many Problems in my Life. But My lips don't khow that."
*They always Smile :

#CHARLIE CHAPLIN. Continue

Do you love me?

Posted by Hema Patel on November 6, 2017 at 6:05pm 0 Comments

A lover asked his beloved,

Do you love yourself more

than you love me?The beloved replied,

I have died to myself

and I live for you.I’ve disappeared from myself

and my attributes.

I am present only for you.I have forgotten all my learning,

but from knowing you

I have become a scholar.I have lost all my strength,

but from your power

I am… Continue

Afar.

Posted by Isha joyce on November 5, 2017 at 6:55pm 0 Comments

A distant land am I,come not near thee,

If love had boundaries I would cease these feelings of my heart...

I do as an ocean but fear those broken pieces,

No more strengths do I have to mend a broken heart..

Love you immensely from afar,

Pains are unbearable no more can I bear...Will love you as always, miss me not,

If I m gone,

Remember I did truly but my fears warn me of wounds,

And scars I wish not see again...May heavens bestow… Continue

Search..

Posted by Tejal Gohil on November 2, 2017 at 4:01pm 0 Comments

And you know

Whatever you doing is

Searching yourself

In the wound of others

In the lusty wishes

In the broken hearts

In the stary night

And you found nothing

You have illusions

Illusions of love

You are waiting

For the same person like you

So much broken

So much unloved

So much transparent

And you fear

When you meet the same

You wanna hold

You wanna kiss

And you can't

Again you don't wanna… Continue

અર્ધનારીશ્વર

Posted by Janki Raval Jani on October 23, 2017 at 5:51am 0 Comments

પુરુષ અને સ્ત્રીઓ બાયોલોજીકલી બંને એકબીજાથી અલગ છે. પુરુષનો બાંધો અને સ્નાયુઓ વધુ મજબુત અને સ્ત્રીઓનો બાંધો કોમળ હોય છે…આવું ધારી લેવામાં આવે છે. તાકાતવર એ મહાન લેખે પહેલેથી વિશ્વમાં પુરુષ પ્રાધાન્ય જોવા મળે છે. એટલે સુધી કે આખા જગતને ઘેલું લગાડનાર ફિલ્મ ‘હેરી પોર્ટર’ અને તેની શ્રેણીના લેખક જોઆને કેથલીન રોલિંગે પોતાના પ્રથમ પુસ્તકને પબ્લીશ કરતા સમયે પોતાનું ટૂંકાક્ષરી નામ ‘જે.કે.રોલિંગ’ છપાવેલું જેથી ત્યારનો મેલ ઓબ્સેસ્ડ સમાજ તેની નવલકથા વાંચે. કેમ કે ત્યારે સ્ત્રીઓ દ્વારા લખવામાં આવેલી…

Continue

Sach_in

Posted by Sachin on October 23, 2017 at 5:13am 0 Comments

I think SACH is always withIN
It's like perceiving ourselves in the dark night...
That's why sometimes I find myself oceans away from the light..
-sachin vasaniya

નોટબંધી

Posted by Ketan Motla on October 21, 2017 at 2:28pm 0 Comments

                          નોટબંધી                    લે. કેતન મોટલા ‘રઘુવંશી’

‘સાંભળ્યું’ હવે આમ બેઠાં ના રયો. ઢોલીને અને ગોર મારાજ ને કાલે સવારે માંડવાના મુરતનું કે’તા…

Continue

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service