અછાંદસ :- શબ્દ ચિત્ર

હાથની લેખણથી
એક છબિ ચિતરવી હતી
પણ કેમ ને કેવી ???
કવિતાને શબ્દદેહ આપવા
લેખણ અસમર્થ રહી
ઉદાસીમાં એણે અક્ષરોને
ધુમ્રશેર જેવા આલેખ્યા

શ્વેત-શ્યામ રંગોનો સંમિશ્રણ વડે
ફરી એકવાર પ્રયત્ન આદર્યો

ફક્ત એટલા માટે કે
દુનિયા પણ એવી જ છે

અડધી ઝગમગ , અડધી ધૂંધળી
અડધે દિવસ તો અડધે રાત
ક્યાંક દેવો પૂજાય છે ....તો
ક્યાંક દૈત્યો પિચાશી કૃત્યો કરી જાય છે
બીક જાણે કોલરથી પરખાઈ જાય છે...તો
તો કોક ખભે નિડરતા હિંચકા ખાય છે. .

સફેદ કાગળ પર શાહી સૂકાઈ ને જાંબલી
કાળો ડાઘ છોડી દીધો
ન સમજી શકી હું કે આવું કેમ થયું ???

વાંઝણી કુખ જેવા કાગળને
નવપલ્લવ કરવા
કવિતા અંદર સુધી ઉતરી ગઈ. ..

શબ્દોને હૈયાસરસા ચાંપી લીધા
ધડકતા હ્રદયમાં જુસ્સો ને હદ જેવા
બે વિપરીત ધ્રુવો પેદા થયા

શક્યતાના બાળકોને છાતીએ વળગાડી
ઊભી હતી કવિતા
ગાઢ ડરામણાં એકાંત જંગલમાં નિડર ઊભેલી સ્ત્રીની જેમ


©હેમશીલા માહેશ્વરી'શીલ'

Views: 15

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Whether up or down

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 2:30pm 0 Comments

 

Whether up or down

 

Thursday, February 22, 2018

7:27 PM

 

Life may pose problem

If we don't face it as team

The terrorists may end your existence

With addition of fuel to fire and make the situation tense

 

Life for individual…

Continue

We are graced

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 3:02am 0 Comments

We are graced

 

Thursday, February 22, 2018

8:23 AM

 

Life may pose problems

But we tackle them

It is no strange

And we certainly mange

 

With ups and down

It is made known

We need not bother

But take help of…

Continue

Not a word

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 2:42am 0 Comments

Not a word

 

Thursday, February 22, 2018

7:49 AM

 

Discourage comparison

There is no solid reason

Each object has its own distinct identity

Such is the game plan of an almighty

 

We are all clay man

And an ordinary human…

Continue

It depends

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 2:12am 0 Comments

Thursday, February 22, 2018

7:32 AM

It depends…

Continue

Life means honor

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 22, 2018 at 1:20am 0 Comments

 

Life means honor

 

Thursday, February 22, 2018

6:37 AM

 

Past was no kind

She had to find

And witch the future

She wasn't sure

 

How many memories rush?

And push

Her towards gloom

But she has kept no…

Continue

No exception as mother

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 4:28pm 0 Comments

No exception as mother

 

Wednesday, February 21,…

Continue

Silent silence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 3:14pm 0 Comments

Silent silence

Wednesday, February 21, 2018

8:35 PM

It has powerful appearance

Once you keep silence

And speak no words

But your eyes show it's class

Silence has nine qualities

It gives you enough of room and affords

Time to recoup and think over

The silence…

Continue

Cause of the poor

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 2:21pm 0 Comments

Cause of the poor

Wednesday, February 21, 2018

7:20 PM

I bow down

And make it known

As my resolve

In prayers and believe too

I only know

And go

By my own instinct

And improve upon an act

I wish that I need to be pardoned

And not condemned

By any…

Continue

With wisdom

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 1:44pm 0 Comments

With wisdom

Wednesday, February 21, 2018

7:00 PM

You remained no stranger

As you were my lover

I longed to offer

And remained closer

Not only my heart accepted you

But it passed an ordeal through

With beating continuously for your hand

You remained my trusted…

Continue

In any distress

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 21, 2018 at 2:29am 0 Comments

Wednesday, February 21, 2018

7:44 AM

 

In any distress

 

Wednesday, February 21, 2018

7:44 AM

 

I believed in destiny

As set by an almighty

I knew well that it was short

Yet accepted it as divine art

 

What could be my…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service