ના મુંજાશો

 

Wednesday, May 16, 2018

10:18 AM

 

હસો અને હસાવો

જગત ના દુઃખો ને ભુલાવો

જિંદગી ભણી લાંબી છે

પણ આવરદા ટૂંકી છે।

 

આજ છે  જીવન નૂ રહસ્ય

એમાં ના હોવીઆઇએન જોઈએ આળસ્ય

સુખ અને સાહ્યબી જોડે હોય સ્વાસ્થ્ય  

નહિ તો પછી રહી જાય કોયડો અને રહસ્ય।

 

ચાવી છેક આપણા હાથ માં

કહેવત છે ને કે "જેના બાથ માં એના હાથ માં "

"રહેણીકરણી અને રીતભાત" પાડે આગવી ભાત

આપણે તો ખાલી વાટ ત જોવી કે "ક્યારે થાય પ્રભાત "

 

આપણા પોતાના દુખો ને ભૂલીએ

બીજાના દુઃખો ને  મૂલવીએ

માનવી થઈ ને થોડુંક પૂછીએ

એના હાલચાલ જાણી ને થોડી ખબર પૂછીએ !

 

કોઈ ને તમે કેટલી મદદ કર શકશો?

અને તમારું આપેલું કેટલા દિવસ ટકશે

વીતે દિવસ ભધુ ભુલાઈ જાશે

પણ મદદ કરેલું એળે નહિ જાશે।

 

આ તો ભવ ના મેળા

જોડાણા તો જોડાણા

વખાનાં માર્યા વિસરાણા તો વિસરાણા

આપણી નજર સમક્ષ કેટલાએ માળા પીંખાણા।

 

જિંદગી તો રહેશે સમસ્યા થી ભરપૂર

પણ જો જો ના આવે કટુતા ના પૂર

હળીમળી ને રહેશો તો પથ થઇ જશે ટૂંકો

ના મુંઝાશો,જો લેવો પડે તો ટેકો

 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા

Views: 33

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Where are poets!

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:19am 0 Comments

Where are poets! 

Monday,14th January 2019

 …

Continue

His language

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:13am 0 Comments

His language

Monday,14th January 2019

 …

Continue

Our basic concern

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 15, 2019 at 3:03am 0 Comments

Our basic concern

Monday,14th January

 …

Continue

Closeness to God

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 14, 2019 at 3:29am 0 Comments

Closeness to God

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Mark of question

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 14, 2019 at 3:21am 0 Comments

Mark of question

Sunday,13th January 2019

 

where there is…

Continue

Keep yourself clear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:46am 0 Comments

Keep yourself clear

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Be good

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:42am 0 Comments

Be good

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

Keep yourself clear

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 13, 2019 at 11:33am 0 Comments

Keep yourself clear

Sunday,13th January 2019

 …

Continue

I was in

Posted by Hasmukh amathalal mehta on January 12, 2019 at 3:37am 0 Comments

 

I was in

Saturday,12th January 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service