સાબર ડેરી  


રવિવાર, 1 જૂન 2018


અલ્યા બધા હાલી નીકળ્યા 

લોકો નું ભલું કરવા 

આપણે જ સાપો ને પાળ્યા છે 

આજે એ જ લોકો પાછા વળ્યાં છે। 


મને ખેમચંદ પટેલ યાદ છે 

તેમને બિરલા નું બિરુદ આપેલ છે 

લોકો કહેતા "આખા ને આખા  નકલી ઘીના ડબા અંદર આવતા " 

ચોખ્ખા ઘી ના થઇ ને બહાર આવતા 


આવો હતો વહીવટ

 વહીવટદારો નો રહેતો વટ

 ખેડૂતો જાય જ્યાં જવું હોય ત્યાં 

પૈસા લઈને વોટ નો વહીવટ થાય। 


કોણ છે જવાબદાર ?

નેતા ઓ થઇ જાય રુઆબદાર

એમાં ય પાછું આપણા ગામનો ! 

ભલે પછી હોય નમુનો 


કોઈ સેવા માટે પાક્યો નથી કે  પાકવાનો નથી

 ઘર બાળી ને તીરથ કરવાવાળો મળવાનો નથી

આપણે જ નવાનવા  જીન ઉભા કરી રહયા છીએ 

એક વાર ઘોડો છૂટી જાય પછી તબેલા ને તાળું મારવા જઈએ છીએ 


આપણે થોડા પૈસા માટે ડેરી નું ભવિષ્ય ધૂંધળું કરી રહયા છીએ 

ખેડૂતો ના લડત કરવા ના મનસૂબા ને આવકારીએ છીએ

 પણ એવું ના બને કે બીજા સાયકલ વાળા ઇનોવામાં ફરતા ના થઇ જાય 

પોતાના સ્વાર્થ માટે તમોને હાથો ના બનાવી જાય। 


આપણે પાટીદાર આંદોલન જોયું 

ન જાણવા જેવું જાણ્યું 

દેશ નો નખ્ખોદ વાળવા નીકળેલા લેભાગુઓને આપણે  ઓળખવાજ રહયા 

જો સાચા હોય તો તેમને વખાણવાજ રહયા 


પણ પોતાનું નુકસાન ના થાય તે જોજો 

માતા સમાન ડેરી નું હરણ ના થાય એ પણ જોજો

 બિલાડી ના ટોપ સમાન નીકળેલા  નેતાઓને ઓળખ જો 

તમને વિશ્વાસ થાય તોજ લડત માં સામેલ થાજો। 


લોક  ભાગીદીરી નો સંકલ્પ લેજો 

ચેરમેન, ડિરેક્ટરો ને ઘર ભેગા કરી દેજો 

કોઈ આપણો બાપ નહી અને કોઈ રૈયત નહિ 

આપણું જ ભાગ્ય અને આપણુંજ હિત નકારવું નહિ।  


હસમુખ અમથાલાલ મહેતા 

Views: 25

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

પ્રભુ ના સખા

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2018 at 8:12am 0 Comments

પ્રભુ ના સખા

શુક્રવાર,21 સપ્ટેમ્બર 2018

 

હું ફસાયો મધદરિયે

વિચાર્યું , પ્રભુ નું ભજન કરીએ

સંકટ ટળશે ને જાન બચશે

તટ પહોચીશું જો કોશિશ હશે।

 

ભગવાન પણ જાણે છે 

મનુષ્ય ઘણો બદનામ છે

પણ જો ભક્તિ કરતો હશે!

ભગવાન એને બચાવતો…

Continue

Find no error

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2018 at 8:05am 0 Comments

Find no error

Friday,21st September 2018

 

Find the an exact replica of the mirror

and try to find out an error

you will err

but not find even little flicker

 

eyes speak no wrong

you can know it for the song

you must have an…

Continue

No good thing

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2018 at 7:23am 0 Comments

Not a good place

Friday, 21st september 2018

 …

Continue

Ignore nothing

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 21, 2018 at 7:15am 0 Comments

Ignore nothing

Friday,21st September 2018

 …

Continue

Our defenders

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 20, 2018 at 1:31am 0 Comments

Our defenders 

Thursday,20th September 2018

 

Yes, it speaks volume

when you see him

from the far or near

you develop confidence and no fear

 

It is strict disciplinary life 

and tained to sand against torn strife

to present the glory for…

Continue

Behind the curtain

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 20, 2018 at 1:01am 0 Comments

From behind the curtain
Thursday,20th September 2018
 
I want to feel…
Continue

Under way

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 20, 2018 at 12:35am 0 Comments

Under way

Thursday, 20 September 2018

 

I am firm

and confirm

that whatever I say

I commit and stay

 

It was never joke

but the master stroke

for the sake of the humanity

that we all live in harmony

 

for me, the time…

Continue

बना दिया अपना

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 19, 2018 at 1:33am 0 Comments

बना दिया अपना 

बुधवार, १९ सितम्बर २०१८श्याम मोरे 

कभी ना हुए मेरे 

बसे सब के दिल में 

पर सुख मिला मुझे पल में। में राच रही सपने में 

रचाती रही दुनिया…

Continue

Fare not oh death!

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 18, 2018 at 1:53am 0 Comments

Dare not oh death!

Monday, September 17, 2018

8:20 PM

 

I know for certain

and maintain

the sacred position

for human relation

 

whoever has come on an earth

may have to leave with the death

this is known to all and is supported by…

Continue

One faith only

Posted by Hasmukh amathalal mehta on September 18, 2018 at 1:52am 0 Comments

One faith only…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service