આશીર્વાદ વરદાન માં

આશીર્વાદ વરદાન માં

રવિવાર। 5 ઓગસ્ટ 2018

થોડી સમજણ ફેર છે 
ખાલી મગજ નો કેર છે 
જયારે શરીર જ નશ્વર છે 
ત્યાર રખેવાળ ઈશ્વર જ છે। 

નામ રોશન કરો 
કુટુંબ નેઉચ્ચ સ્થાન અપાવો 
ઘર માં ધર્મ નું સ્થાપન કરો 
વડીલો નો આદર કરો। 

ભલે બધું અસ્થાને હોય 
પણ શોભાયમાન હોય 
તેનો સદુપયોગ થતો હોય 
બધા તેનાથી રાજી રહેતા હોય। 

કોણ ધન નો સંચય નથી કરતું? 
પણ સવાલ એ છે કે તેને સ્વચ્છંદતા થી નથી વાપરતું 
ધન વગર નો પુરુષ નમાલ્ય કહેવાય
આવું અપમાન કોઈ ના થી પણ ના સહેવાય! 

જીવન નો અંત એ એનો અંત નથી 
"આત્મા તો અનંત છે" આ સમજાવાની જરૂર નથી 
રહેણીકરણી અને આદરભાવ જ સાથે આવવાનો છે
સ્વર્ગ માં જવાનો આ એકજ તો પરવાનો છે। 

"હા પસ્તાવો જિંદગી માં"આ જ એનો ઉપાયછે 
આમ તો આદમી લાચાર અને નિરૂપાય છે 
"જેવા ની સાથે તેવા" નું વલણ નિંદનીય છે 
"ધની થઇ ને નિર્ધન"નો આડંબર અશોભનીય છે 

મન તું સમજી લે સાન માં 
નથી સુખ વૈભવ કે ધન માં 
જે કમાયું હશે ભાથું દાન માં 
મળશે તને આશીર્વાદ વરદાન માં। 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા 

Views: 63

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Keep smiling

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 23, 2019 at 8:29am 0 Comments

Keep smiling

Thursday,23rd May 2019

 

Smile and happiness

always appear on the face

anyone can notice it

when coming in contact and greet

 

it emanates from within

and it is clearly seen

but if you frowning upon

the visible anger is also shown

 

the purity of a…

Continue

Only preservation

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 23, 2019 at 8:23am 0 Comments

 

Only preservation

Thursday,23rd May 2019

 

I am not silent

or remain silent

but show through eyes

and honestly try

 

I have only one vision

with no confusion

and aim for consolidation

with the touch of human relation

 

I can respond to an honest…

Continue

Next to God

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 23, 2019 at 8:18am 0 Comments

Next to God

Thursday,23rd May 2019

 

In this world

I have often told

there is no other

except for mother

 

I owe

and bow

my head in recognition

for her holy relation

 

she is my strength and

I can go to any length,

to explain her role

how…

Continue

No parallel for freedom

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 3:04pm 0 Comments

No parallel for freedom

Wednesday,22nd May 2019

 …

Continue

Light is within

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 3:01pm 0 Comments

Light is within

Wednesday,22nd May 2019

 …

Continue

Their own contribution

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 22, 2019 at 2:56pm 0 Comments

Their contribution here

Monday,19th May 2019

 

You are a human being

but always try to bring

some kind of happiness

and wear a smile on the face

 

sometimes you are lucky

and remain blessed by an almighty

the person feels so much excited

and remains…

Continue

Nothing concerns us

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 6:11am 0 Comments

Nothing concerns us 

​​​​​​​Monday,20th May 2019…

Continue

Count no days

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 6:00am 0 Comments

Count no days

Tuesday,20th May 2019

 …

Continue

With decent behavior

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 21, 2019 at 5:59am 0 Comments

With decent behavior

Tuesday,20th May 2019

 …

Continue

Never hurt feelings

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 20, 2019 at 6:15am 0 Comments

Never hurts feelings

Monday,20th May 2019

 …

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service