આશીર્વાદ વરદાન માં

આશીર્વાદ વરદાન માં

રવિવાર। 5 ઓગસ્ટ 2018

થોડી સમજણ ફેર છે 
ખાલી મગજ નો કેર છે 
જયારે શરીર જ નશ્વર છે 
ત્યાર રખેવાળ ઈશ્વર જ છે। 

નામ રોશન કરો 
કુટુંબ નેઉચ્ચ સ્થાન અપાવો 
ઘર માં ધર્મ નું સ્થાપન કરો 
વડીલો નો આદર કરો। 

ભલે બધું અસ્થાને હોય 
પણ શોભાયમાન હોય 
તેનો સદુપયોગ થતો હોય 
બધા તેનાથી રાજી રહેતા હોય। 

કોણ ધન નો સંચય નથી કરતું? 
પણ સવાલ એ છે કે તેને સ્વચ્છંદતા થી નથી વાપરતું 
ધન વગર નો પુરુષ નમાલ્ય કહેવાય
આવું અપમાન કોઈ ના થી પણ ના સહેવાય! 

જીવન નો અંત એ એનો અંત નથી 
"આત્મા તો અનંત છે" આ સમજાવાની જરૂર નથી 
રહેણીકરણી અને આદરભાવ જ સાથે આવવાનો છે
સ્વર્ગ માં જવાનો આ એકજ તો પરવાનો છે। 

"હા પસ્તાવો જિંદગી માં"આ જ એનો ઉપાયછે 
આમ તો આદમી લાચાર અને નિરૂપાય છે 
"જેવા ની સાથે તેવા" નું વલણ નિંદનીય છે 
"ધની થઇ ને નિર્ધન"નો આડંબર અશોભનીય છે 

મન તું સમજી લે સાન માં 
નથી સુખ વૈભવ કે ધન માં 
જે કમાયું હશે ભાથું દાન માં 
મળશે તને આશીર્વાદ વરદાન માં। 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા 

Views: 8

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

सुख का भागी

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2018 at 4:24pm 0 Comments

सुख का भागी

सोमवार, २० अगस्त २०१८

 

नगर हो या शहर

प्रेम का प्रस्रा हुआ है जहर

कोई नहीं है माहिर प्रेम का

बस रोग है एक जोम का।

 

खोने का मतलब रोना नहीं

पाने का मतलब हंसना नहीं

प्रेम बस प्रेम ही है

मिल जाएतो कुशलक्षेम ही…

Continue

Honey tests

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2018 at 8:26am 0 Comments

Honey tests 

Monday.20th August 2018

If honey tests sweet

the love shall greet

with sweetness 

and smile on the face

it is one of the best

that is not put to the…

Continue

Perfect or imperfect

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2018 at 8:14am 0 Comments

Perfect or imperfect

Monday, August 20, 2018

10:33…

Continue

Emotions

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 20, 2018 at 8:00am 0 Comments

 

 

EmotionsEmotions

Monday,20th August 2018Emotions rush

and flush the memory out

with the…

Continue

Under the magic spell

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 17, 2018 at 4:08pm 0 Comments

Under the magic spell 

Friday,17th August 2018

 …

Continue

Struggle hard

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 17, 2018 at 3:47pm 0 Comments

Struggle hard
Friday,17th August 2018
 
It is always…
Continue

Woman's part

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 17, 2018 at 3:23pm 0 Comments

Woman's part…

Continue

मुस्कुराहट

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 16, 2018 at 3:22am 0 Comments

मुस्कुराहट

 

गुरूवार ,१६ अगस्त २०१८

 

मुस्कुराते रहिए

और अपने दिल से कहिए

बहुत कर लिए अत्याचार

अब तो ना करो विचार।

 

गम के लिए हम अकेले नहीं

साथ में आनेवाला कोई नहीं

हंसने के लिए कोई पैसा नहीं

मन में बैठ जाएतो इसके जैसा कोई सुख…

Continue

No questions in

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 16, 2018 at 1:51am 0 Comments

No questions
 
Thursday, 16th August 2018
 …
Continue

We promise as the nation

Posted by Hasmukh amathalal mehta on August 15, 2018 at 1:28am 0 Comments

We promise as the nation

Wednesday, 15th August 2018

 

We rejoice

and keep alive the promises

we care for our independence

and give full chance

 

Today is the time to take the pledge

to show the clear edge

in the field of poverty

and…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service