પ્રેમ નો એકરાર

સોમવાર,6 ઓગસ્ટ 2018

તમે જ તો કરતા હતા આલિંગન 
રહેતા હતા પ્રેમ માં મગન 
ના જોતા હતા તારા અને ગગન 
અચાનક કેમ થઇ ગયું પરમ નું દહન! 

પાણી નો પરપોટો એકદમ જ ફૂટી ગયો 
જાણે હૃદય ની કાચ તૂટી ગયો 
કેટલા કેટલા પ્રતિબમ્બો ઉભરી આવ્યા 
મારે માટે મુસીબત નો સંદેશો લાવ્યા। 

શું આજ છે પ્રીત ની રીત? 
નાખી પડાવે અજબ ની ચીસ 
હૃદય માંહે થી કરે કલ્પાન્ત 
આતો પ્રેમ નોઆવ્યો કરું અંત। 

મારા તો હોઠ જ સિવાય ગયા 
મને ઉદાસી ના સમંદર માં ધકેલી ગયા 
જાણે નાવહમણાં જ જળસમાધિલઇ લેશે 
જિંદગી ને તમામ વ્યાધિ માં થી મુક્ત કરી દેશે। 

ખેર! જે હોય તે આનું કારણ 
પણ વિચ્છેદ થયો અકારણ 
પ્રેમ નું થયું જાણે બાળમરણ 
હવે કદી નહિ થાય સ્મરણ। 

પ્રેમ કદાચ બલિદાન નું નામ પણ હોય 
એક બીજા પ્રત્યે કૂણી લાગણી અને લગાવ હોય 
કુદરત નો સંકેત મિલન માટે નો નહિ હોય 
આપણે બધાએ એને સ્વીકારવા નો જ હોય। 

કેટલાએ પ્રેમી પંખીડાઓએ જીવન ટૂંકાવ્યું હશે 
કેટલાએ કુટુંબો એ એમની પાછળ મરશિયા ગાયા હશે 
"અરેરે, પ્રેમ પાછળ તો પ્રાણ ટૂંકાવવાનો ના હોય"
એક બીજાના માટે પ્રેમ તો ટકાવવાનો હોય। 

મેં મન મનાવી ને આશ્વાસન આપ્યું
તરસતા દિલને આહવાહન આપ્યું 
કરી લે સપના ને સાકાર
ભલે તેણે ને કર્યો છે તારો અસ્વીકાર 

આ તો મનખા નો અધિકાર 
ના કરાય મનસ્વી રીતે ઈન્કાર
જ્યારે કરો છો પ્રેમ નો એકરાર 
તો પછી કદી ના હોવી જોઈએ તકરાર। 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા 

Views: 23

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Are we truly free?

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 17, 2018 at 3:04am 0 Comments

Are we truly free?
Sunday,16th December 2018
 
We are a free country…
Continue

Remember and erase

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 17, 2018 at 2:31am 0 Comments

Remember and erase

Sunday,16th December 2018

 

Rember one thing

forget nothing,

remember and add

erase that seems odd

 

past is necessary

but should not bother or add worry

if that was shining

go on defining

 

if it had the tragic factor

forget not but…

Continue

We care least

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 17, 2018 at 2:22am 0 Comments

Sunday, December 16, 2018

11:41 AM

We care least…

Continue

The poetry and mass

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 16, 2018 at 4:03am 0 Comments

The poetry and mass

Saturday,15th December 2018

 …

Continue

Malign the humanity

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 16, 2018 at 3:41am 0 Comments

Malign the humanity

Saturday,15th December 2018

 …

Continue

Spiritual enjoyment

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 16, 2018 at 3:32am 0 Comments

Spiritual enjoyment

saturday,15th December 2018

 

I think about the world family

and vow to obey an almighty

for His blessings

for well being

 

The mind and heart are intertwined

and the role is well defined

where only good things are harbored

and everything is…

Continue

Worthless life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 15, 2018 at 5:47am 0 Comments

Worthless life

Saturday,15th December 2018

 …

Continue

No prelude

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 15, 2018 at 4:57am 0 Comments

No prelude
Saturday,15th December 2018
 
The words shall not be enough…
Continue

Global concept

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 14, 2018 at 5:13am 0 Comments

Global concept

Friday,14th December 2018

 

people often say

"poetry is hell to stay with "

where are head and tail?

I just watch their anger and fail

 

All the times they write about the moon

dream about under the spell of blazing sun

beat around the bush

and try to the…

Continue

Selfless creature

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 14, 2018 at 4:36am 0 Comments

Selfless creature

Friday,14th December 2018

 …

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service