પ્રેમ નો એકરાર

સોમવાર,6 ઓગસ્ટ 2018

તમે જ તો કરતા હતા આલિંગન 
રહેતા હતા પ્રેમ માં મગન 
ના જોતા હતા તારા અને ગગન 
અચાનક કેમ થઇ ગયું પરમ નું દહન! 

પાણી નો પરપોટો એકદમ જ ફૂટી ગયો 
જાણે હૃદય ની કાચ તૂટી ગયો 
કેટલા કેટલા પ્રતિબમ્બો ઉભરી આવ્યા 
મારે માટે મુસીબત નો સંદેશો લાવ્યા। 

શું આજ છે પ્રીત ની રીત? 
નાખી પડાવે અજબ ની ચીસ 
હૃદય માંહે થી કરે કલ્પાન્ત 
આતો પ્રેમ નોઆવ્યો કરું અંત। 

મારા તો હોઠ જ સિવાય ગયા 
મને ઉદાસી ના સમંદર માં ધકેલી ગયા 
જાણે નાવહમણાં જ જળસમાધિલઇ લેશે 
જિંદગી ને તમામ વ્યાધિ માં થી મુક્ત કરી દેશે। 

ખેર! જે હોય તે આનું કારણ 
પણ વિચ્છેદ થયો અકારણ 
પ્રેમ નું થયું જાણે બાળમરણ 
હવે કદી નહિ થાય સ્મરણ। 

પ્રેમ કદાચ બલિદાન નું નામ પણ હોય 
એક બીજા પ્રત્યે કૂણી લાગણી અને લગાવ હોય 
કુદરત નો સંકેત મિલન માટે નો નહિ હોય 
આપણે બધાએ એને સ્વીકારવા નો જ હોય। 

કેટલાએ પ્રેમી પંખીડાઓએ જીવન ટૂંકાવ્યું હશે 
કેટલાએ કુટુંબો એ એમની પાછળ મરશિયા ગાયા હશે 
"અરેરે, પ્રેમ પાછળ તો પ્રાણ ટૂંકાવવાનો ના હોય"
એક બીજાના માટે પ્રેમ તો ટકાવવાનો હોય। 

મેં મન મનાવી ને આશ્વાસન આપ્યું
તરસતા દિલને આહવાહન આપ્યું 
કરી લે સપના ને સાકાર
ભલે તેણે ને કર્યો છે તારો અસ્વીકાર 

આ તો મનખા નો અધિકાર 
ના કરાય મનસ્વી રીતે ઈન્કાર
જ્યારે કરો છો પ્રેમ નો એકરાર 
તો પછી કદી ના હોવી જોઈએ તકરાર। 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા 

Views: 28

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Speak in silence

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2019 at 5:38am 0 Comments

Speak in silence

Monday,18th February 2019

 …

Continue

Human heaven

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2019 at 5:30am 0 Comments

Human heaven

Tuesday,19th February 2019

 …

Continue

All colors

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2019 at 5:25am 0 Comments

All the colors
Sunday,17th February 2019
 
I see no freedom…
Continue

What a joy!

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2019 at 3:49am 0 Comments

What a joy!

Monday,18th February 2019

 …

Continue

Sleepless peace

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2019 at 3:44am 0 Comments

Sleepless peace

Monday,18th February 2019

 …

Continue

Show of an intimacy

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2019 at 3:40am 0 Comments

 

Show of an intimacy

Sunday,17th February 2019

 

Not by seeing alone

we have gone

on appreciating the stage actor

but see his role as minor

 

nothing comes live

if he doesn't pour his soul to believe

and make us sink in the tragedy

whether it is reality or…

Continue

The soul in the heart

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2019 at 3:28am 0 Comments

The soul in the heart

Sunday,17th February 2019

 

The human heart is sensible

and struggle

not to reveal

true feels

 

it beats silently

and doesn't come out openly

to show the inner joy

but silently enjoy

 

let the heart remain

fully protected and…

Continue

Nation pays homage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2019 at 3:24am 0 Comments

Nation pays homage

Saturday,16th February 2019

 …

Continue

Nation in rage

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2019 at 3:18am 0 Comments

Nation in rage

Saturday,16th February 2019

 …

Continue

Born fighter

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 16, 2019 at 6:39am 0 Comments

Born fighter

Saturday,16th February 2019

 

It can create a hell lot of problems

if it is not concerning them

but the right choice is made

and not made a trade

 

she has power

and resolve to offer

some solution

for the human relation

 

she has guts

and…

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service