પ્રભુ ના સખા

શુક્રવાર,21 સપ્ટેમ્બર 2018

 

હું ફસાયો મધદરિયે

વિચાર્યું , પ્રભુ નું ભજન કરીએ

સંકટ ટળશે ને જાન બચશે

તટ પહોચીશું જો કોશિશ હશે।

 

ભગવાન પણ જાણે છે 

મનુષ્ય ઘણો બદનામ છે

પણ જો ભક્તિ કરતો હશે!

ભગવાન એને બચાવતો રહેશે।

 

તેની કૃપા વરસ સે સદા

અને વધતી રહેશે સંપદા 

કદી ના આવશે વિપદા

જો મહેરબાન રહેશે દાદા।

 

ખોટું પણ ત્યારે કરો

જ્યારે ના હોય કોઈ આરો

મન માં રાખો સદા પસ્તાવો

જીવન માં ક્યારે લેશો લ્હાવો?

 

પ્રેભુ ના હાથ છે ચાર

જે રાખશે સદાચાર

આચાર અને વિચાર નો ઘણો છે પ્રભાવ

અને સદા હોય બીજા પ્રત્યે સદ્ભાવ। 

 

દિન અને દુખીયા

બંને પ્રભુ ના સખા રહયા

આપત્તિ ને ઘણી જીલી

પ્રેભુ એ કરી એને બે વહાલી।

 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા

Views: 74

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Love once

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 18, 2019 at 12:03pm 0 Comments

Love once

Thursday,18th July 2019…

Continue

Except to cry

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 18, 2019 at 11:57am 0 Comments

Except to cry

Thursday,18th July 2019…

Continue

Right attitude

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 18, 2019 at 11:53am 0 Comments

Our attitude

Thursday,18th July 2019…

Continue

My close friend

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 15, 2019 at 12:22pm 0 Comments

My close friend

Monday,15th July 2019

 …

Continue

Cruel nature

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 15, 2019 at 12:17pm 0 Comments

Cruel nature

Monday,15th July 2019

 …

Continue

Time moves on

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 15, 2019 at 12:12pm 0 Comments

Time moves

Sunday,14th July 2019

Tick, tick, tick

I hear midnight click 

two arms are now one

the whole day has gone

it frightens 

and hastens to add

whatever has been said

but a good foundation is laid

time…

Continue

Never miss or give up

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2019 at 3:18pm 0 Comments

Never miss or give up

Saturday,13th July 2019

 

life is not to tire

or retire

from the active participation

and breath with the no excitation

 

it may pose

the threat when you choose

the right path

but may meet with the near death

 

so many times, you may come…

Continue

Within and outside

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2019 at 3:13pm 0 Comments

Within and outside

Saturday,13th July 2019

 

BeIng…

Continue

Seek refuge from nature

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 13, 2019 at 3:09pm 0 Comments

Seek refuge from nature

Saturday,13th July 2019

 …

Continue

Only human beings

Posted by Hasmukh amathalal mehta on July 12, 2019 at 12:15pm 0 Comments

Only human values and

Friday,12th July 2019

 

Are we not lucky to have human birth?

to visit the holy earthly place,

stay comfortable with the peace

and spend it with ease!

 

one word is made familiar

"death " to all even if he stays as a liar,

saint, politician or formal…

Continue

© 2019   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service