શરદપૂનમ ની રાત

બુધવાર,1 નવેમ્બર 2018

 

આજે આવી શરદપૂનમ ની રાત

ચાંદો ઉગ્યો આકાશ અને લાવ્યો સૌગાત

બધા ના મન ની પુરી થઇ મુરાદ

ઉઠયો સુર અને ઢોલક નો નાદ।

 

સોળે કળા એ ખીલ્યો ચંદર માં

આનંદ ના શમણાં ઉઠ્યાં ભીતર માં

સાંભળો દલડા ની વાત

અરે આતો છે પૂનમ ની રાત।

 

ઢોલ, નગારા અને ત્રાંસા વાગે

બધા ખેવૈયા આખી રાત જાગે

દુઃખ માં પૌઆ નો સ્વાદ ચખાય

બધા નાચે ને વારેવારે ખાય।

 

શીતળતા માં ચાંદ ની ચાદર ફેલાય

વાતાવરણ માં ઉલ્લાસ છવાય

આપણું મન પણ નાચવા પ્રેરાય

મનડું ને દલડુ સાથે હરખાય।

 

શરદપૂનમ નો નશો ચડી જાય

બધા ના મન માં એક વાત ઘૂમરાય

જીવન માં અવસર વારેવારે આવજો

સઘળા ના હૃદય માં પ્રેમ પ્રસરાવજો।

 

હસમુખ અમથાલાલ મહેતા

Views: 9

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Show of contentment

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 21, 2018 at 2:17am 0 Comments

Show of contentment 

​​​​​​​Wednesday,21st November 2018

 …

Continue

Words not spoken

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 21, 2018 at 1:59am 0 Comments

Words not spoken 

Tuesday,20th November 2018

what a presentation of a face? 

from an almighty among the human race, 

such a magnificent show! 

with all that can be shown as human glow

you can easily…

Continue

Real conscience

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 21, 2018 at 1:44am 0 Comments

Real conscience

Tuesday,20thNovember 2018

 …

Continue

No deal in art

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 20, 2018 at 2:15am 0 Comments

No deal in art

Monday,19th November 2018

 

No deal dear

it is for the real

the mind must remain open

it is always heaven

 

let the goddess of knowledge

shower you with the extra edge

empower you with the divine thought

you shall never be caught

 

time is…

Continue

Not like dead

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 20, 2018 at 2:06am 0 Comments

Not like dead

Tuesday,20th November 2018

 …

Continue

The real movement

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 20, 2018 at 1:58am 0 Comments

The Real movement 

​​​​​​​Tuesday,20th November 2018…

Continue

Holy crown

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 19, 2018 at 2:26am 0 Comments

Holy crown

Monday,19th November 2018

 …

Continue

No conclusione ver

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 19, 2018 at 2:15am 0 Comments

No conclusion ever
Monday,19th November 2018
 
Not all the days remain,…
Continue

Real human thrust

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 18, 2018 at 1:06am 0 Comments

Real thrust 

Saturday,17th November 2018What force can prevent us? 

to instill upon and hold the trust, 

is it real human thrust? Hasmukh…

Continue

Keep no fears

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 18, 2018 at 12:40am 0 Comments

Keep no fears

Saturday,17th November 2018

 …

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service