ભગવાન ને સહારે.. bhagvaan (God)

 

ભગવાન ને સહારે

 

સોમવાર, 18 જૂન 2018

 

જો મારા હૃદય ને કકળાવશો

જીવન માં કદી ના ફાવશો

અંતિમ સમય માં તરફડશો

પ્રભુ ને વિનંતી કરતા રહેશો।

 

તેં તો  સાથ મારો  છોડી દીધો!

ભગવાન ને સહારે છોડી દીધો

હું પણ કડવા ઘૂંટ ને પી ગયો

"નીલકંઠ" ની મહત્તા ને હું સમજી ગયો।

 

મારા દિવસો કપાઈ જશે અંત સુધી

મૈ  ધીરજ ને રાખી  છે બાંધી

જીવન માં આવી ગઈ આંધી

પણ ના પહોચી શકી મારા સુધી।

 

હું તો કાપી દઈશ મારી જિંદગી 

કરતા કરતા દિલ થી ઊંડી બંદગી

એ પણ કાંપી જશે મન થી

વરસાવશે અમી છાંટણા આકાશ થી।

 

મારું મિલન થશે એ ના આશીર્વાદ થી

ના મારા રુદન થી કે વાદવિવાદ થી

આંસુ ઓ થી તો ભીંજવી દીધા  

નમન બધાને કરી દીધા।

 

રાતો વિતાવી કરી અશ્રુરૂદન

યાદ કરી કરી ને થાકી ગયું નાજુક તન

હવે કેમેં કરું પ્રભુ નું ભજન

ભુલાવે પણ ભુલાય નહિ મારું સ્વજન।

 

પલકારા માં તો શમી ગયું મારું શમણું

મને કરી ગયું પાંગળું અને વામણુ

દ્રશ્ય કેવું હતું બિહામણું

તેના ચેહરાપર હતું હાસ્ય સોહામણું।

 

ના કરું હું માગણી તેના પાછા ફરવાની 

તેને તો છોડી દીધી,આ જિંદગી ફાની  

પણ મને તે પ્રેમ થી લઈ જશે

જીવન નો અંતિમ સંદેશ આપી જશે।

 

હસમુખ અમથાલાલ મેહતા

Views: 30

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

The falling star

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 17, 2018 at 12:57am 0 Comments

Falling star

Friday,17th November 2018

 …

Continue

Poet

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 17, 2018 at 12:53am 0 Comments

The poet and

Friday,17th November 2018

 …

Continue

L O V E

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 17, 2018 at 12:48am 0 Comments

Lake of visual emotions

Friday.17th November 2018

 …

Continue

Love, no burden

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 16, 2018 at 2:08am 1 Comment

Love , no burden

Thursday,15th November  2018

Love can't be the burden

it is a gift from heaven

you are happily driven

if love is rained upon

you must be the luckiest

so think of delivering the best

God has smiled upon

and worth has to be shown

if someone…

Continue

I spoke clearly

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 16, 2018 at 1:50am 0 Comments

I spoke clearly

Thursday,15th November 2018

 

I spoke about it yesterday

but forgotten its contents and value today

I will restore it tomorrow

 

Hasmukh Mehta

Love me not

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 16, 2018 at 1:42am 0 Comments

Love me not

Thursday,15th November 2018

 

Love me not!

for what I say

 

hate me not!

for what I do

 

Judge me not!

for how I behave

 

See me not!

as to how I move

 

but only observe

how do I serve!

 

I seek your…

Continue

My daughter roopa

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 14, 2018 at 2:02am 0 Comments

My daughter Roopa
 
Monday,12th November 201
 
Not seen her…
Continue

Interaction

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 14, 2018 at 1:44am 0 Comments

Interaction
Wednesday,14th November 2018
 
No dear
it is…
Continue

Close to nature

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 14, 2018 at 1:30am 0 Comments

 

Close to nature

Tuesday,13th November 2018

 …

Continue

The true image in mind

Posted by Hasmukh amathalal mehta on November 13, 2018 at 1:07am 0 Comments

The true image in mind 

Monday.12th November 2018

The image is what you visualize

and try to oblige

and convey 

with honest say

It has thousands of meanings

and clear leaning

on the subject to be conveyed

even if to…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service