મારી સાથે બોલે છે ને ? એમ પૂછીને પણ એકબીજા સાથે બોલતા,

રીસેસમાં ફક્ત લંચ બોક્સના નહિ, આપણે લાગણીઓના ઢાંકણાં પણ ખોલતા.

કિટ્ટા કર્યા પછી ફરી પાછા બોલી જતા, 

એમ ફરી એક વાર બોલીએ,

ચાલ ને યાર, એક જૂની નોટબુક ખોલીએ.

ચાલુ ક્લાસે એકબીજાની સામે જોઈને હસતા’તા,

કોઈપણ જાતના એગ્રીમેન્ટ વગર, આપણે એકબીજામાં વસતા’તા.

એક વાર મારું હોમવર્ક તેં કરી આપ્યું’તું, 

નોટબુકના એ પાનાને મેં વાળીને રાખ્યું’તું.

હાંસિયામાં જે દોરેલા, એવા સપનાઓના ઘર હશે,

દોસ્ત, મારી નોટબુકમાં આજે પણ તારા અક્ષર હશે.

એક પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર જ્યાં આપણા આંસુઓ કોઈ લૂછતું’તું, 

એકલા ઉભા રહીને શું વાત કરો છો ? એવું ત્યારે ક્યાં કોઈ પૂછતું’તું ?

ખાનગી વાત કરવા માટે સાવ નજીક આવી, એક બીજાના કાનમાં કશુંક કહેતા’તા 

ત્યારે ખાનગી કશું જ નહોતું અને છતાં ખાનગીમાં કહેતા’તા.

હવે, બધું જ ખાનગી છે પણ કોની સાથે શેર કરું ? નજીકમાં કોઈ કાન નથી,

દોસ્ત, તું કયા દેશમાં છે ? કયા શહેરમાં છે ? મને તો એનું પણ ભાન નથી.

બાકસના ખોખાને દોરી બાંધીને ટેલીફોનમાં બોલતા, એમ ફરી એક વાર બોલીએ, 

ચાલ ને યાર, એક જૂની નોટબુક ખોલીએ...

Views: 22

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Go ahead with

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 27, 2018 at 4:38pm 0 Comments

Go ahead with

 

Sunday,27th May 2018…

Continue

Beautiful chance and

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 27, 2018 at 3:39pm 0 Comments

Beautiful chance

 

Sunday,27th May 2018…

Continue

Our life

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 27, 2018 at 3:30am 0 Comments

Our life

Sunday, May 2018

 

So is our life

full of the pain and torn with strife

Still, we continue

and pay our dues

 

you are right

millions take birth, day and night

and perish too, in the process

this fact, we got to…

Continue

Good people to

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 27, 2018 at 3:14am 0 Comments

 

 

Good people…

Continue

हरकत कायराना

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 26, 2018 at 4:13am 0 Comments

 

हरकत कायराना

Saturday, May 26, 2018

9:34 AM

 

इश्क़ पे भड़ास मत निकालो

चाहे तो दिल से आजमालो

अपने खुद के गिरेंबान में झांको

इश्क़ तो हो जाता है सब को।

 

उसको कोई परहेज नहीं

बस दहेज़ ना हो

उसको बोली ना लगती…

Continue

सबकुछ मिलेगा

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 26, 2018 at 3:28am 0 Comments

सबकुछ मिलेगा

 

Saturday, May 26, 2018

8:40 AM

 

नहीं प्यार होता है नया

और नाही हो जाता है पुराना

बस नजरों का फेर है

प्यार तो अमर है।

 

कोई उसे इबादत से देखता है

तो कोई उसकी खूबसूरती को देखता है

बदन तिलस्माती हो और चेहरा…

Continue

Real wedding joy

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 26, 2018 at 2:30am 0 Comments

Real wedding joySaturday, May 26th,2018Memoirs of real wedding

remain with never-ending

reminiscence in the mind

and we find the pleasure of a sweet kindas the days pass by

we take the challenge and try

to improve upon

and see…

Continue

Daughters save campaign

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 25, 2018 at 3:04pm 0 Comments

Save daughters campaign …

Continue

Reciprocate

Posted by Hasmukh amathalal mehta on May 25, 2018 at 4:19am 0 Comments

Reciprocate
 
Thursday, 25th May, 2018
 …
Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service