ના હરખાવું

મંગળવાર, 11 સપ્ટેમ્બર 2018

 

આ દુનિયા માં સઘળું છે મિથ્યા

પછી કેમ હોય વ્યથા?

જીવન થશે અકારૂં

ગુમાવીશું આબરૂં।

 

તારું મારું અહિંયા કોઈ નથી

જે જોઈએ એ મળતું નથી

આ તો છે બધા ભાગ્ય ના ખેલ

તેની કૃપા થી બધું થઇ જાય રેલમછેલ।

 

ધનકૃપા થી હરખાવું નહી 

દરિદ્રતાથી ગભરાવું નહી 

મધ્યમ હોય જો હાલત

તો તા ના રાખવો કોઈ તફાવત।

 

સંસારસાગર તરવો છે મુશ્કેલ 

પણ આવે તેનો ઉકેલ

મન કરો મક્કમ અને સાથે નિરધાર

પ્રભુ નો લો આશરો અને રાખો આધાર।

 

આવ્યા છો તો કમાઈ ને જશો

સારા નામનો જશ ખાટી જશો

ના કમાવો કોઈ ની બદદુઆ

બંધુઓ છે બધા આપણા।

 

જો નથી આવવાનું સાથે

તો પછે કેમ લોછો માથે

મળતા અને ભળતા નો ફરક

લઇ જશે તમને નરક

 

આવા મોંઘેરા જીવન નો

સમય છે સજીવન કરવા નો

માનવતા મરી પરવારી નથી

અને જીવન જીવવાની હોંશ ગુમાવી નથી।

 

હસમુખ અમથાલાલ મેહતા

Views: 23

Comment

You need to be a member of Facestorys.com to add comments!

Join Facestorys.com

Blog Posts

Holy body

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 11, 2018 at 2:32am 0 Comments

Holy body

Tuesday, December 11, 2018

4:54 AM…

Continue

Vow with

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 11, 2018 at 2:26am 0 Comments

Vow with

Tuesday, December 11, 2018

5:21 AM…

Continue

Some delight

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 10, 2018 at 2:48am 0 Comments

Some delight

Saturday,8th December 2018

 …

Continue

Life's ideology

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 10, 2018 at 2:39am 0 Comments

Life's ideology

Monday,10th December 2018

 …

Continue

Time bound

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 10, 2018 at 2:31am 0 Comments

 

Time-bound

Monday,10th December 2018

 …

Continue

Clear funcation

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 8, 2018 at 5:28am 0 Comments

Clear function

Saturday, December 8, 2018

7:06 AM…

Continue

Stay with

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 8, 2018 at 5:10am 0 Comments

Stay with 

Saturday,8th December 2018

 

It is not easy to…

Continue

Own stability

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 8, 2018 at 5:04am 0 Comments

Own stability

Saturday,8th December 2018

 …

Continue

love with fragrance

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 7, 2018 at 6:02am 0 Comments

Love with fragrance

Friday,7th December 2018

 

Love has a universal appeal

you may always feel real

the true spirit behind

and feel its kindness

 

who shall make it worth?

before life is taken over by the death

you have a lot more to breathe in

and its real aspect to be…

Continue

Unsure of

Posted by Hasmukh amathalal mehta on December 7, 2018 at 5:43am 0 Comments

Nice one...Unsure of

Friday,7th December 2018

 

I am unsure of the poetry

I am also unsure of an almighty

then what purpose lies before me?

Am I bonded creature and not free?

 

This idea has often struck me

I have probed enough to see

the reason behind

and earnestly find…

Continue

© 2018   Created by Facestorys.com Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service